Phát động thi đua khối 4 Hệ Cơ yếu: Quân đội, Công an, Ngoại giao, Đảng - Chính quyền năm 2019

15:00 | 12/03/2019 | AN NINH – QUỐC PHÒNG
Ngày 12/3/2019, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ phát động thi đua khối 4 Hệ Cơ yếu: Quân đội, Công an, Ngoại giao, Đảng - Chính quyền năm 2019. Đồng chí Thiếu tướng Lê Xuân Trường, Phó Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ đã tới dự và phát biểu chỉ đạo. Tham dự buổi Lễ còn có đại diện lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị thuộc Ban; đại diện lãnh đạo, chỉ huy bốn Hệ Cơ yếu. Năm 2019 Cục Cơ yếu Đảng - Chính quyền đảm nhiệm khối trưởng khối thi đua.

Thiếu tướng Lê Xuân Trường, Phó Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ phát biểu tại buổi Lễ

Phát biểu tại buổi Lễ, Thiếu tướng Lê Xuân Trường, Phó Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ đánh giá cao tinh thần, khí thế quyết tâm thi đua của các đơn vị trong khối, đồng thời nhấn mạnh: Hiện nay, tình hình lộ lọt thông tin đang diễn ra rất phức tạp, các thế lực thù địch tăng cường thu thập thông tin bí mật nhà nước và ra sức chống phá ta trên không gian mạng. Việc đảm bảo bảo mật, an toàn thông tin, an ninh mạng trong thời đại 4.0, chính phủ điện tử đã đặt ra nhiều thách thức cũng như cơ hội để ngành Cơ yếu Việt Nam khẳng định vị trí, vai trò của mình trong việc bảo đảm bí mật, an toàn thông tin phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy của Đảng, nhà nước, các lực lượng vũ trang. Vì vậy đòi hỏi các cán bộ, nhân viên ngành Cơ yếu phải nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn thách thức để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thiếu tướng Lê Xuân Trường đề nghị các Hệ Cơ yếu tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ:

Chủ động tham mưu, đề xuất với Bộ chủ quản và cơ quan có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về công tác cơ yếu; tăng cường công tác quản lý sử dụng các trang thiết bị nghiệp vụ, trong đó có các trang thiết bị không do cơ yếu trực tiếp quản lý sử dụng, đáp ứng tốt nhất yêu cầu bảo mật thông tin Đảng, Nhà nước, các lực lượng vũ trang, các Bộ, ngành, địa phương bảo đảm tuyệt đối an toàn. Đẩy mạnh công tác tham mưu, đề xuất phương án xây dựng giải pháp triển khai bảo mật xác thực, an toàn thông tin cho các cơ quan thuộc hệ thống chính trị, đặc biệt là đảng điện tử, chính phủ điện tử.

Tập trung xây dựng các chương trình, đề án, dự án, thực hiện có hiệu quả các dự án thuộc chương trình đổi mới, phát triển hệ thống KTMM. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học công nghệ mật mã, tập trung nghiên cứu các giải pháp, sản phẩm mật mã mới, bảo đảm an toàn tuyệt đối hệ thống mật mã trên tuyến. Tăng cường mối quan hệ công tác, đẩy mạnh giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao giữa các đơn vị trong khối và các cơ quan đơn vị của Ban. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tạo sự đồng thuận thống nhất cao trong Đảng bộ, đơn vị các Hệ Cơ yếu, tạo không khí vui tươi, phấn khởi thực hiện nhiệm vụ chính trị, góp phần để ngành Cơ yếu Việt Nam phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Với những thành tích đã đạt được trong năm 2018 vừa qua, Lãnh đạo Ban Cơ yếu Chính phủ tin tưởng rằng, các hệ Cơ yếu tiếp sẽ quyết tâm thi đua và gặt hái được nhiều kết quả tốt đẹp trong năm 2019.

Toàn cảnh buổi Lễ phát động thi đua khối 4 hệ Cơ yếu 

Chủ đề phong trào thi đua năm 2019 là “Đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương, nêu gương, quyết thắng”, nhằm tăng cường xây dựng mối quan hệ đoàn kết, phối hợp trong hoạt động công tác thi đua, khen thưởng của 4 hệ Cơ yếu; kịp thời động viên cán bộ, nhân viên, chiến sĩ nêu cao trách nhiệm, tích cực phấn đấu trên các mặt công tác, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; đẩy mạnh các hoạt động giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, tăng cường tinh thần đoàn kết, gắn bó giữa các đơn vị và nâng cao hiệu quả công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ chính trị giữa các đơn vị.

Tại buổi Lễ, đại diện lãnh đạo các Hệ Cơ yếu đã chia sẻ những thuận lợi, khó khăn trong bối cảnh tình hình hiện nay và trong thời gian tới, đồng thời khẳng định quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019.

Chỉ huy các Hệ Cơ yếu ký văn bản giao ước thi đua và chụp ảnh lưu niệm cùng Lãnh đạo Ban và một số cơ quan, đơn vị

Bích Thủy

Tin cùng chuyên mục

Tin mới