Hội nghị Tổng kết thi đua, khen thưởng khối 4 Hệ Cơ yếu năm 2019

10:00 | 15/11/2019 | AN NINH – QUỐC PHÒNG
Ngày 14/11/2019, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị Tổng kết thi đua khen thưởng năm 2019 của khối 4 Hệ Cơ yếu: Quân đội, Công an, Ngoại giao và Đảng - Chính quyền. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo, chỉ huy khối 4 Hệ Cơ yếu và đại diện lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ.

Đồng chí Ngô Đức Thắng, Cục trưởng Cục Cơ yếu Đảng - Chính quyền phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Trần Minh Tân, Phó Cục trưởng Cục Cơ yếu Đảng - Chính Quyền, đại diện khối trưởng khối thi đua đã báo cáo kết quả phong trào thi đua năm 2019. Trong thời gian qua, thế giới và khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường. Với sự nỗ lực quyết tâm cao của lãnh đạo, chỉ huy các cấp và đội ngũ cán bộ, chiến sĩ, nhân viên các đơn vị, khối 4 Hệ Cơ yếu đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, góp phần cùng toàn ngành Cơ yếu Việt Nam thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác Cơ yếu trong tình hình mới.

Với chủ đề là “Đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương, nêu gương, quyết thắng”, phong trào thi đua đã tạo khí thế cho cán bộ, chiến sĩ, nhân viên của các Hệ Cơ yếu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ công tác năm 2019, xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện. Phong trào thi đua năm 2019 với nhiều nội dung, hình thức được đổi mới, sáng tạo, có sức lan tỏa, tạo được động lực, thu hút được đông đảo cán bộ, chiến sĩ, nhân viên tham gia.

Các Hệ Cơ yếu đã thực hiện nghiêm các Chỉ thị, Nghị quyết, Kế hoạch của Đảng, Nhà nước và Ban Cơ yếu Chính phủ; tiếp tục hoàn thành bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến ngành Cơ yếu; bảo đảm an toàn tuyệt đối thông tin lãnh đạo, chỉ đạo chỉ huy của Đảng và Nhà nước, lực lượng vũ trang trong mọi tình huống; tham mưu, triển khai chữ ký số chuyên dùng, đảm bảo bí mật và an toàn thông tin cho Chính phủ điện tử... Bên cạnh những kết quả đã đạt được, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế trong hoạt động phối hợp, giao lưu trao đổi kinh nghiệm, thông tin nghiệp vụ,… cần khắc phục trong thời gian tới.

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo các Hệ Cơ yếu đã chia sẻ những thuận lợi và khó khăn trong công tác tổ chức, thực hiện nhiệm vụ của mỗi Hệ trong bối cảnh hiện nay. Các Hệ Cơ yếu đã hưởng ứng và triển khai tích cực nội dung giao ước thi đua năm 2019, thực tiễn nhiệm vụ của bộ, ngành, địa phương và những nội dung, biện pháp đã xác định trong Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Ngô Đức Thắng, Cục trưởng Cục Cơ yếu Đảng - Chính quyền đánh giá, phong trào thi đua năm nay đã được các cấp ủy, chỉ huy các Cục Cơ yếu quan tâm đúng mức, lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, bám sát nhiệm vụ chính trị, đúng trọng tâm, trọng điểm và bảo đảm tiến độ. Nội dung, hình thức được đổi mới, sáng tạo, có sức lan tỏa lớn, cuốn hút được đông đảo cán bộ, nhân viên, học viên, chiến sĩ tham gia. Điều này đã thực sự tạo động lực lớn thúc đẩy các cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị. Trong đó, có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Đồng chí nhấn mạnh, trong thời gian tới, các đơn vị trong khối cần đoàn kết hơn nữa, tiếp tục phối hợp thi đua, hoàn thành nhiệm vụ của 4 Hệ, góp phần xây dựng và phát triển ngành Cơ yếu chính quy, tiến thẳng lên hiện đại.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị

Với các thành tích đạt được, Hội nghị đã thống nhất đề nghị Hội đồng thi đua khen thưởng ngành Cơ yếu tặng 14 Cờ thi đua của Ban Cơ yếu Chính phủ cùng nhiều Bằng khen cho các tập thể và cá nhân của 4 Hệ Cơ yếu vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tại Hội nghị, các Hệ Cơ yếu đã nhất trí bầu Cục Cơ yếu, Bộ Ngoại giao sẽ là khối trưởng Khối thi đua năm 2020.

Nhật Minh

Tin cùng chuyên mục

Tin mới