Hội nghị Tổng kết thi đua khen thưởng khối 4 Hệ Cơ yếu năm 2018

11:00 | 21/11/2018 | AN NINH – QUỐC PHÒNG
Ngày 16/11/2018, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị Tổng kết thi đua khen thưởng năm 2018 của khối 4 Hệ Cơ yếu: Quân đội, Công an, Ngoại giao, Đảng - Chính quyền. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo, chỉ huy 4 hệ Cơ yếu; đại diện lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ.

Đồng chí Đại tá Nguyễn Quốc Hùng, Cục trưởng Cục Cơ yếu Bộ Tổng Tham mưu​ phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Đại tá Nguyễn Quốc Hùng, Cục trưởng Cục Cơ yếu Bộ Tổng Tham mưu, Khối trưởng khối thi đua 4 Hệ Cơ yếu đã báo cáo kết quả phong trào thi đua năm 2018. Phong trào thi đua của khối 4 Hệ Cơ yếu được triển khai trong bối cảnh thế giới, khu vực liên tục có nhiều chuyển biến phức tạp, khó lường; trong nước, Đảng và Nhà nước đã có nhiều chủ trương, chính sách nhằm giữ vững an ninh chính trị phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh cải cách hành chính phục vụ phát triển chính phủ điện tử... Trong bối cảnh đó, với sự nỗ lực quyết tâm cao của lãnh đạo, chỉ huy các cấp và đội ngũ cán bộ, chiến sĩ, nhân viên các đơn vị trong Khối 4 Hệ Cơ yếu đã triển khai thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của Đảng và Nhà nước liên quan đến lĩnh vực Cơ yếu như: Kết luận số 13-KL/TW ngày 24/4/2017 của Ban Bí thư về tổng kết Chỉ thị số 41-CT/TW ngày 01/7/2004 của Bộ Chính trị khoá IX, Quyết định số 1071/QĐ-TTg ngày 20/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ; các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Bộ, ngành, địa phương… để xây dựng phát triển ngành Cơ yếu tiến thẳng lên hiện đại.

Với chủ đề thi đua là “Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, an toàn, quyết thắng”, đã tạo khí thế cho cán bộ, chiến sĩ, nhân viên của các Hệ Cơ yếu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ công tác cơ yếu năm 2018, xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện. Các nội dung mà 4 Hệ Cơ yếu đã ký giao ước thi đua đầu năm 2018 như, Công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị; Công tác xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện... đã được hoàn thành xuất sắc.

Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo các Hệ Cơ yếu đã chia sẻ những thuận lợi và khó khăn trong công tác tổ chức, thực hiện nhiệm vụ của mỗi Hệ trong bối cảnh hiện nay. Các Hệ Cơ yếu đã hưởng ứng tích cực phong trào thi đua yêu nước do Ban Cơ yếu Chính phủ phát động và nội dung giao ước thi đua năm 2018, thực tiễn nhiệm vụ của bộ, ngành, địa phương và những nội dung, biện pháp đã xác định trong hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm; 

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quốc Hùng, Khối trưởng Khối thi đua 4 Hệ Cơ yếu đánh giá, phong trào thi đua đã được các cấp ủy, chỉ huy các Cục Cơ yếu quan tâm đúng mức, lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, bám sát nhiệm vụ chính trị, đúng trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm tiến độ; nội dung, hình thức được đổi mới sáng tạo có sức lan tỏa lớn, cuốn hút được đông đảo cán bộ, nhân viên, học viên, chiến sĩ tham gia. Điều này đã thực sự tạo động lực lớn thúc đẩy các cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Đồng chí nhấn mạnh, trong thời gian tới, các đơn vị trong Khối cần đoàn kết hơn nữa, phối hợp cùng nhau tiếp tục thi đua, hoàn thành nhiệm vụ của 4 Hệ, để xây dựng và phát triển ngành Cơ yếu chính quy, tiến thẳng lên hiện đại.

Với các thành tích mà các đơn vị đã đạt được, Hội nghị đã thống nhất đề nghị Hội đồng thi đua khen thưởng Ngành Cơ yếu tặng 13 Cờ thi đua của Ban Cơ yếu Chính phủ cùng nhiều Bằng khen, Giấy khen cho các tập thể và cá nhân của 4 Hệ Cơ yếu vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo, chỉ huy 4 Hệ Cơ yếu cũng đã thống nhất bầu Cục Cơ yếu Đảng - Chính quyền là Khối trưởng Khối thi đua năm 2019.

Hoàng Hằng

Tin cùng chuyên mục

Tin mới