11/5/1992: Thống nhất công tác quản lý nghiên cứu khoa học kỹ thuật mật mã

08:00 | 11/05/2024 | CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI
Là một ngành khoa học - kỹ thuật cơ mật đặc biệt thuộc lĩnh vực an ninh quốc gia, có chế độ công tác nghiêm ngặt, được trang bị phương tiện nhiệm vụ mật mã đặc thù chịu sự chỉ đạo thống nhất về chuyên môn nghiệp vụ từ Ban Cơ yếu Chính phủ. Ban Cơ yếu Chính phủ đã sớm ban hành các văn bản pháp lý quy định về việc quản lý nghiên cứu khoa học kỹ thuật mật mã.

Minh Đức

Tin cùng chuyên mục

Tin mới