Văn phòng Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức tập huấn công tác cơ yếu năm 2023

08:00 | 22/09/2023 | AN NINH – QUỐC PHÒNG
Vừa qua, Văn phòng Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp cùng Cục Cơ yếu Đảng - Chính quyền, Ban Cơ yếu Chính phủ tổ chức Lớp tập huấn, huấn luyện bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Cơ yếu năm 2023. Tham gia Lớp tập huấn có 78 đồng chí là Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy; các phòng thuộc Văn phòng Tỉnh ủy; cán bộ làm công tác văn thư của các ban Đảng, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy, cơ yếu các huyện, thành, thị ủy.

Lớp tập huấn, huấn luyện nghiệp vụ công tác cơ yếu là nhiệm vụ quan trọng trong chương trình công tác năm 2023 của Văn phòng Tỉnh ủy Nghệ An đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt với mục đích giúp các Văn phòng cấp ủy từ tỉnh đến các huyện, thành, thị nắm vững các quy định, hướng dẫn của cấp trên nhằm giải quyết tốt nhất nhiệm vụ bảo vệ bí mật nhà nước đặt ra trong công tác tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy.

Lớp tập huấn diễn ra trong thời gian 7 ngày. Trong thời gian tập huấn, các đại biểu đã được giảng viên của Cục Cơ yếu Đảng - Chính quyền trực tiếp truyền đạt nội dung cơ bản các quy định về Luật Bảo vệ bí mật nhà nước, các quy định của ngành Cơ yếu; quy định về quản lý, sử dụng các sản phẩm mật mã... Đồng thời, giới thiệu, hướng dẫn sử dụng các sản phẩm mật mã mới của Ban Cơ yếu Chính phủ như máy tính đa giao diện và USB an toàn. 

Thông qua lớp tập huấn giúp trang bị kiến thức, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ trong việc quản lý sử dụng các sản phẩm được Ban Cơ yếu Chính phủ trang bị cho lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên đang làm công tác văn phòng từ tỉnh đến các huyện, thành, thị ủy trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Giúp lãnh đạo Văn phòng, các đồng chí không làm công tác cơ yếu được sử dụng sản phẩm mật mã nắm vững và hiểu rõ hơn về công tác cơ yếu, từ đó thực hiện tốt, đúng các quy định, hướng dẫn quản lý, sử dụng của ngành Cơ yếu đã đề ra.

Phạm Hồng Đức (Cơ yếu Văn phòng Tỉnh ủy Nghệ An)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới