Khóa đào tạo cán bộ, nhân viên mật mã đầu tiên

16:00 | 07/05/2024 | CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI
Hội nghị cán bộ mật mã quân sự lần thứ hai họp tại Hà nội vào tháng 8/1946 đã ra quyết định mở một khóa đào tạo cán bộ mật mã tập trung cho toàn quốc, đồng thời động viên, khuyến khích các đơn vị tự tổ chức, huấn luyện nhân viên mật mã để cung cấp cho nhu cầu của đơn vị mình.

Xuân Hưng

Tin cùng chuyên mục

Tin mới