Giảm thời gian duyệt hồ sơ cấp phép nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin mạng

09:00 | 29/07/2022 | CHÍNH SÁCH - CHIẾN LƯỢC
Theo quy định mới có hiệu lực từ ngày 15/9/2022, thời gian để Cục An toàn thông tin, Bộ TT&TT hoàn thành việc thẩm định và trả kết quả giải quyết hồ sơ cho doanh nghiệp là 5 ngày, giảm 2 ngày so với trước đây.

Bộ TT&TT vừa ban hành Thông tư 10 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 13 ngày 15/10/2018 quy định danh mục sản phẩm an toàn thông tin mạng nhập khẩu theo giấy phép và trình tự, thủ tục, hồ sơ cấp giấy phép nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin mạng. Thông tư 10 sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 15/9/2022.

Cục An toàn thông tin, Bộ TT&TT cho biết, việc ban hành Thông tư 10 nhằm thực hiện chủ trương cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính theo Nghị quyết 68 ngày 12/5/2020 của Chính phủ về Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 - 2025.

Thông tư mới thực hiện theo Nghị quyết 99 ngày 24/6/2020 của Chính phủ về đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực, triển khai xây dựng Đề án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính; đồng thời, sửa đổi, bổ sung danh sách sản phẩm an toàn thông tin mạng nhập khẩu theo giấy phép để phù hợp với thực tế.

Theo quy định mới, thời hạn giải quyết thủ tục hành chính cấp giấy phép nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin mạng được sửa đổi, giảm từ 7 ngày xuống còn 5 ngày.

Cùng với đó, Thông tư còn quy định phân cấp việc cấp giấy phép cho Cục An toàn thông tin đảm bảo thống nhất, tập trung công việc giải quyết thủ tục hành chính tại một đơn vị. Xác định cụ thể Cục An toàn thông tin là đơn vị có trách nhiệm giải quyết thủ tục hành chính cho doanh nghiệp. Giảm được thời gian trình Lãnh đạo Bộ TT&TT hồ sơ xin cấp phép, quy định rõ thời hạn giải quyết, tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức và nâng cao trách nhiệm của các cơ quan trong giải quyết thủ tục hành chính.

Thông tư mới cũng quy định về hình thức nộp trực tuyến. Theo đó, doanh nghiệp sẽ nộp trực tuyến tại Cổng dịch vụ công của Bộ TT&TT hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia.

Về hồ sơ đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu, Cục An toàn thông tin cho hay, thực hiện chủ trương cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, Cục đã đề xuất sửa đổi Thông tư 13 theo hướng giảm giấy tờ liên quan, cụ thể là không yêu cầu cung cấp bản sao giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu.

Đối với danh mục sản phẩm an toàn thông tin mạng nhập khẩu theo giấy phép, Thông tư mới bổ sung các mã HS (mã số của hàng hóa xuất nhập khẩu - PV) 8517.62.43, 8517.62.49 vào danh mục sản phẩm an toàn thông tin mạng nhập khẩu theo giấy phép. “Chi tiết danh mục sản phẩm an toàn thông tin mạng phù hợp thực tế quản lý, chủng loại sản phẩm đang lưu hành trên thị trường”, đại diện Cục An toàn thông tin chia sẻ.

Một điểm mới nữa của Thông tư 10 là bổ sung yêu cầu khai báo về đối tượng và mục đích sử dụng sản phẩm nhập khẩu vào vào Đơn đề nghị xin cấp phép của doanh nghiệp.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới