Hội nghị giới thiệu Luật Khoa học và Công nghệ (sửa đổi) và góp ý dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành

15:00 | 10/07/2013 | PHÁP LUẬT
Ngày 06/7/2013, tại Hòa Bình, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN), Viện Nghiên cứu hợp tác khoa học kỹ thuật Châu Á – Thái Bình Dương (IAP) và Chương trình Phát triển Liên hợp quốc tại Việt Nam (UNDP) tổ chức Hội nghị giới thiệu Luật KH&CN (sửa đổi) và góp ý dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo giới thiệu Luật KH&CN (sửa đổi) và tóm tắt quá trình tiếp thu ý kiến và hoàn thiện Luật, báo cáo về Dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành một số điều của Luật KH&CN (sửa đổi).

Hầu hết các đại biểu cho rằng, Luật KH&CN (sửa đổi) có nhiều điểm mới tích cực, tạo môi trường hoạt động thông thoáng hơn cho các nhà khoa học, đặc biệt là cơ chế tài chính. Đồng thời, Dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành Luật cũng nhận được sự đồng tình của phần lớn các đại biểu. Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng Nghị định hướng dẫn vẫn còn chung chung, khó thực hiện, do đó cần phải chính xác, đầy đủ, thực tế và cụ thể hơn, tránh tình trạng tạo ra kẽ hở lách luật,…
Các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến liên quan đến: các điều khoản cần bổ sung trong Dự thảo Nghị định; quy định về nhiệm vụ KH&CN và xác định, tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN trong Dự thảo Nghị định; đánh giá các quy định về điều kiện thành lập và hình thức tổ chức KH&CN trong Luật và Dự thảo Nghị định; đánh giá quy định về điều kiện, hình thức, trình tự, thủ tục và mức hỗ trợ của Nhà nước đối với các nhiệm vụ KH&CN, liên kết xác định nhiệm vụ KH&CN; hiệu quả hoạt động KH&CN và cơ chế chính sách của nhà nước với khoa học nông nghiệp Việt Nam;….
Hội nghị đã thu hút được gần 20 tham luận, ý kiến của các đại biểu, tập trung thảo luận nhiều vấn đề quan trọng và thống nhất đề nghị Ban soạn thảo kiến nghị Chính phủ ban hành một Nghị định chung cho việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật KH&CN đã được sửa đổi, bổ sung.

Ngày 18.6.2013, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 5 đã thông qua Luật KH&CN năm 2013 (Luật số 29/2013/QH13). Luật quy định về tổ chức, cá nhân hoạt động KH&CN; việc tổ chức thực hiện hoạt động KH&CN; biện pháp bảo đảm phát triển KH&CN; quản lý nhà nước về KH&CN. Luật gồm 11 Chương: Những quy định chung; Tổ chức KH&CN; Cá nhân hoạt động KH&CN, phát triển nguồn nhân lực KH&CN; Xác định, tổ chức thực hiện nhiệm vụ KH&CN; Ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, phổ biến kiến thức KH&CN; Đầu tư, tài chính phục vụ phát triển KH&CN; Xây dựng kết cấu hạ tầng và phát triển thị trường KH&CN; Hội nhập quốc tế về KH&CN; Trách nhiệm quản lý nhà nước về KH&CN; Khen thưởng và xử lý vi phạm; Điều khoản thi hành.

Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1.1.2014.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới