Xây dựng các ma trận MDS cặp đôi từ mã Reed-Solomon

15:00 | 24/09/2021 | MẬT MÃ DÂN SỰ
Bài báo này giới thiệu về MDS cặp đôi - một ma trận có dạng đối xứng đặc biệt và phương pháp xây dựng các ma trận này nhờ một mã cyclic nổi tiếng, đó là mã Reed-Solomon. Những ma trận dạng này có thể hữu ích trong việc nâng cao tốc độ xử lý hoặc hiệu quả trong thiết kế phần cứng.

Tác giả Thierry P. Berger (năm 2014) đã trình bày cách xây dựng tổng quát các ma trận MDS cổ điển mà không cần tính toán đệ quy nhưng lại có tính đối xứng mạnh để đẩy nhanh tốc độ xử lý với một số tối thiểu các bảng tra hoặc để thực hiện với một số lượng tối thiểu các cổng trong một mạch. Tác giả gọi loại ma trận đặc thù này là “các ma trận cặp đôi dyadic matrix”, bởi vì chúng liên quan tới các mã cặp đôi. Tác giả giới thiệu một cách xây dựng tổng quát các ma trận MDS cặp đôi tự nghịch đảo từ các mã Reed-Solomon (RS) và đề cập đến khía cạnh cài đặt của những ma trận MDS cặp đôi này để xây dựng các mã khối hiệu quả.

Quý độc giả quan tâm vui lòng đọc tiếp bài viết đầy đủ tại đây.

TS. Trần Thị Lượng (Học viện Kỹ thuật mật mã)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới