Lấy ý kiến dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định thay thế Nghị định 58/2016/NĐ-CP

14:00 | 14/07/2023 | MẬT MÃ DÂN SỰ
Sau một thời gian triển khai thực hiện, Nghị định số 58/2016/NĐ-CP quy định về kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự và xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự gặp phải một số hạn chế, bất cập. Ban Cơ yếu Chính phủ gửi văn bản đề nghị các tổ chức, doanh nghiệp đóng góp ý kiến để tiếp tục chỉnh lý, hoàn thiện nội dung vào dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định thay thế Nghị định 58/2016/NĐ-CP.

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020; Thực hiện Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2023 của Bộ Quốc phòng ban hành kèm theo Quyết định số 403/QĐ-BQP ngày 03/02/2023 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Ban Cơ yếu Chính phủ xây dựng dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 58/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết về kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự và xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự.

Để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của các tổ chức và cá nhân, tiếp tục chỉnh lý, hoàn thiện nội dung, Cục Quản lý mật mã dân sự và Kiểm định sản phẩm mật mã, Ban Cơ yếu Chính phủ trân trọng giới thiệu toàn văn dự thảo Hồ sơ gồm:

- Dự thảo Tờ trình đề nghị xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 58/2016/NĐ-CP.

- Dự thảo Báo cáo tổng kết thi hành Nghị định số 58/2016/NĐ-CP.

- Đề cương dự thảo Nghị định.

Các ý kiến đóng góp xin gửi về Cục Quản lý mật mã dân sự và Kiểm định sản phẩm mật mã, Ban Cơ yếu Chính phủ, địa chỉ: Số 23 Ngụy Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội; Email: info@nacis.gov.vn hoặc info@mod.gov.vn.

Trần Ánh

Tin cùng chuyên mục

Tin mới