Các doanh nghiệp cần thực hiện nghiêm các quy định về quản lý mật mã dân sự

09:00 | 19/05/2022 | MẬT MÃ DÂN SỰ
Ngày 12/5, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Cục Quản lý Mật mã dân sự và Kiểm định sản phẩm mật mã (QLMMDS&KĐSPMM), Ban Cơ yếu Chính phủ tổ chức Hội nghị tập huấn về mật mã dân sự để phổ biến, hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý mật mã dân sự. Đồng chí Nguyễn Thanh Sơn, Phó Cục trưởng Cục QLMMDS&KĐSPMM chủ trì Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị tập huấn

Tham dự Hội nghị có đồng các đồng chí lãnh đạo Cục và đại diện hơn 40 tổ chức, doanh nghiệp. Hội nghị được tổ chức nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các tổ chức, doanh nghiệp về quản lý mật mã dân sự với nội dung: Các quy định của pháp luật về quản lý kinh doanh, xuất nhập khẩu, sử dụng sản phẩm MMDS. Công tác quản lý chất lượng, đánh giá sự phù hợp sản phẩm MMDS và phổ biến nội dung chi tiết về Thông tư số 23/2022/TT-BQP (QCVN 01:2022/BQP).

Theo đó, để triển khai thực hiện Luật An toàn thông tin mạng, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 58/2016/NĐ-CP quy định chi tiết về kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự và xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2016) và Nghị định số 53/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 58/2016/NĐ-CP (có hiệu lực thi hành từ ngày 16/4/2018).

Tại Hội nghị đại diện Cục QLMMDS&KĐSPMM đã phổ biến Thông tư số 23/2022/TT-BQP Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đặc tính kỹ thuật mật mã sử dụng trong các sản phẩm mật mã dân sự thuộc nhóm sản phẩm bảo mật luồng IP sử dụng công nghệ IPsec và TLS”.

Phiên toạ đàm tại hội nghị, đại diện các tổ chức, doanh nghiệp đã đặt ra nhiều câu hỏi liên quan đến những vấn đề còn vướng mắc như: trình tự cấp phép trực tuyến; việc giảm lệ phí cấp phép; cách xác định mã HS, xác định sản phẩm loại trừ Danh mục sản phẩm MMDS; các yêu cầu, điều kiện nhằm đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật sản phẩm mật mã dân sự... Đại diện Cục QLMMDS&KĐSPMM đã giải đáp đầy đủ và thấu đáo các câu hỏi tại Hội nghị.

Kết luận Hội nghị, Lãnh đạo Cục QLMMDS&KĐSPMM đánh giá cao tinh thần hợp tác của các tổ chức, doanh nghiệp, nhằm thực hiện nghiêm túc và hiệu quả Luật An toàn thông tin mạng và các Nghị định 58, Nghị định 53 của Chính phủ, đồng thời các tổ chức, doanh nghiệp cần tiếp tục thực hiện tốt quy định của nhà nước về kinh doanh, sử dụng MMDS. Cục QLMMDS&KĐSPMM luôn sẵn sàng giải quyết, tháo gỡ các vướng mắc và vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện, để các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động thuận lợi trong lĩnh vực này.

Hồng Vinh

Tin cùng chuyên mục

Tin mới