Hướng dẫn áp dụng Danh mục sản phẩm mật mã dân sự xuất khẩu, nhập khẩu theo Nghị định số 32/2023/NĐ-CP

09:00 | 19/07/2023 | MẬT MÃ DÂN SỰ
Ngày 09/6, Chính phủ ban hành Nghị định 32/2023/NĐ-CP sửa đổi bổ sung Nghị định số 53/2018/NĐ-CP ngày 16/4/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 58/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết về kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự và xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự.

Tại Nghị định đã ban hành “Danh mục sản phẩm mật mã dân sự xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép”, Thay thế Phụ lục II Danh mục sản phẩm mật mã dân sự xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép tại Nghị định số 53/2018/NĐ-CP ngày 16/4/2018 của Chính phủ. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 09/6/2023.

Để đảm bảo thực hiện các hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự, Cục Quản lý mật mã dân sự và Kiểm định sản phẩm mật mã, Ban Cơ yếu Chính phủ đề nghị doanh nghiệp thực hiện việc áp dụng Danh mục sản phẩm mật mã dân sự xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép và các quy định liên quan tại Nghị định số 32/2023/NĐ-CP được đính kèm tại đây.

Quốc Uy

Tin cùng chuyên mục

Tin mới