Các tỉnh Phú Yên, Bình Định và thành phố Đà Nẵng đẩy mạnh công tác cơ yếu, bảo mật và an toàn thông tin

14:00 | 17/06/2024 | CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI
Trong 03 ngày 11-13/6, Đoàn công tác của Ban Cơ yếu Chính phủ do đồng chí Nguyễn Hữu Hùng, Phó Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ làm Trưởng Đoàn đã đến làm việc với Tỉnh ủy Phú Yên, Bình Định và Thành ủy Đà Nẵng về công tác cơ yếu, bảo mật và an toàn thông tin.

Tham gia Đoàn công tác có đại diện Cục Cơ yếu Bộ Tổng Tham mưu; Cục Viễn thông và Cơ yếu Bộ Công an; Văn phòng Trung ương Đảng cùng đại diện lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ: Cục Cơ yếu Đảng - Chính quyền; Cục Chính trị - Tổ chức, Cục Quản lý kỹ thuật nghiệp vụ mật mã, Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin, Học viện Kỹ thuật mật mã, Trung tâm Công nghệ thông tin và Giám sát an ninh mạng, Công ty TNHH MTV 129.

Tiếp và làm việc với Đoàn công tác Ban Cơ yếu Chính phủ, về phía Tỉnh ủy Bình Định có đồng chí Lê Kim Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; tại Tỉnh ủy Phú Yên có đồng chí Lương Kế Điềm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và tại Thành ủy Đà Nẵng có đồng chí Nguyễn Thị Anh Thi, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan chức năng của các Tỉnh, Thành ủy.

Đồng chí Nguyễn Hữu Hùng, Phó Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ phát biểu tại buổi làm việc với tỉnh Bình Định.

Nội dung các buổi làm việc tập trung đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, quy định, pháp luật của Nhà nước về công tác cơ yếu, bảo mật và an toàn thông tin trên địa bàn tỉnh, thành phố; việc triển khai thực hiện Nghị quyết 56-NQ/TW ngày 5/3/2020 của Bộ Chính trị về Chiến lược phát triển ngành Cơ yếu Việt Nam đến năm 2030 và định hướng đến năm 2045; Nghị quyết 27/NQ-CP ngày 11/8/2020 của Chính phủ ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 56.

Tại các buổi làm việc, đại biểu đã được nghe báo cáo của các tỉnh, thành phố về công tác cơ yếu, bảo mật và an toàn thông tin, nổi bật là:

Tỉnh Phú Yên

Trong những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cấp ủy, lãnh đạo các cơ quan đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác cơ yếu, bảo mật và an toàn thông tin; kịp thời kiện toàn tổ chức bộ máy các hệ Cơ yếu, bảo đảm cơ sở vật chất, điều kiện, phương tiện làm việc, thực hiện chế độ cho đội ngũ cán bộ, nhân viên cơ yếu trong tỉnh theo quy định.

Lực lượng cơ yếu trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt công tác tham mưu về lĩnh vực cơ yếu, bảo mật và an toàn thông tin; bảo đảm thông tin liên lạc được thông suốt, nhanh chóng, chính xác, kịp thời và tuyệt đối bí mật; quản lý cấp phát các sản phẩm mật mã, chứng thực chữ ký số chuyên dùng hiệu quả; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng và đơn vị có liên quan triển khai các giải pháp bảo mật, đáp ứng yêu cầu bảo vệ bí mật nhà nước, đảm bảo an toàn và bảo mật dữ liệu, thực hiện chuyển đổi số quốc gia.

Các cơ quan, đơn vị đã xây dựng và tổ chức thực hiện các quy chế, quy định về sử dụng và bảo vệ mạng thông tin; tăng cường trang bị hạ tầng kỹ thuật, mua sắm phần mềm và triển khai những giải pháp, sản phẩm mật mã để bảo đảm công tác an toàn, an ninh thông tin theo quy định. Đến nay tình hình bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trong tỉnh nói chung và trong các cơ quan đảng cơ bản ổn định, không có vụ, việc lộ lọt, mất an toàn, an ninh thông tin, dữ liệu… 100% cơ quan nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp xã sử dụng chữ ký số chuyên dùng công vụ; chủ động phối hợp với Ban Cơ yếu Chính phủ cấp phát, đưa vào sử dụng hơn 10.000 chứng thư số. Hệ thống quản lý văn bản và phát hành, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh đã tích hợp ứng dụng dịch vụ chữ ký số chuyên dùng…

Tỉnh Bình Định

Công tác cơ yếu trên địa bàn tỉnh những năm qua đã làm tốt các nội dung công tác thuộc phạm vi bí mật nhà nước, đảm bảo an toàn thông tin phục vụ sự lãnh đạo của cấp ủy, góp phần quan trọng vào việc giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan sử dụng cơ yếu đã nhận thức được tầm quan trọng của công tác bảo vệ bí mật nhà nước và công tác cơ yếu trong việc bảo vệ thông tin bí mật nhà nước cũng như trong bối cảnh chuyển đổi số, công nghệ 4.0 như hiện nay nên đã chú trọng xây dựng tổ chức cơ yếu tỉnh vững mạnh toàn diện và đặc biệt chú trọng đến công tác đào tạo; triển khai các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên về bảo vệ bí mật nhà nước trong tình hình mới.

Triển khai các giải pháp bảo mật, sản phẩm mật mã phát huy hiệu quả như: Triển khai thiết bị bảo mật hệ thống thông tin điều hành tác nghiệp trên mạng diện rộng của các cơ quan Đảng trong tỉnh; thiết bị bảo mật hệ thống thông tin chuyên ngành tổ chức xây dựng Đảng và kiểm tra Đảng; thiết bị bảo mật hệ thống truyền hình; thiết bị lưu trữ an toàn dữ liệu… Đồng thời, triển khai các giải pháp an toàn, an ninh chống thất thoát dữ liệu trong quá trình kết nối, khai thác cơ sở dữ liệu dân cư. Hạ tầng Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh được nâng cấp mở rộng; Mạng truyền dữ liệu cấp II được triển khai, kết nối đến 48 cơ quan, đơn vị là các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và kết nối đến 100% các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh…

Toàn cảnh buổi làm việc của Đoàn công tác với Thành ủy Đà Nẵng.

Thành phố Đà Nẵng

Thời gian qua, việc quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Luật Cơ yếu và các văn bản hướng dẫn thi hành đã được các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị của địa phương quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả; nhận thức về nguyên tắc tổ chức, hoạt động, nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng cơ yếu và trách nhiệm quản lý nhà nước về cơ yếu của các cấp ủy đảng, chính quyền, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị được nâng cao.

Đội ngũ làm công tác cơ yếu trong các cơ quan đảng, công an, quân sự, viện kiểm sát nhân dân được quan tâm, đào tạo, bồi dưỡng và thường xuyên được tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ, có phẩm chất chính trị vững vàng, trách nhiệm cao trong công việc; phát huy tốt vai trò tham mưu, phục vụ ngày càng tốt hơn trước yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Các chế độ, chính sách đối với người làm công tác cơ yếu luôn được cấp ủy đảng, chính quyền, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị sử dụng cơ yếu quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời theo quy định.

Việc triển khai ứng dụng chứng thực chữ ký số chuyên dùng công vụ trong các cơ quan đảng, chính quyền thành phố mang lại nhiều hiệu quả, hỗ trợ cải cách, đơn giản hóa, tiết kiệm về nhân lực và thời gian, bảo đảm độ tin cậy…

Đoàn công tác Ban Cơ yếu Chính phủ chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu tại buổi làm việc với Tỉnh ủy Phú Yên.

Qua nghe báo cáo của các tỉnh, thành phố, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận, làm rõ những kết quả đạt được và những khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ cơ yếu, đưa ra các giải pháp để nâng cao hơn nữa chất lượng công tác cơ yếu trên địa bàn tỉnh, thành phố đáp ứng yêu cầu đặt ra trong tình hình mới. Các Tỉnh, Thành ủy mong muốn Ban Cơ yếu Chính phủ và các hệ Cơ yếu tiếp tục phối hợp, giúp đỡ địa phương thực hiện các nhiệm vụ về cơ yếu, quản lý người làm công tác cơ yếu, đồng thời đề xuất, kiến nghị một số nội dung như: Tiếp tục quan tâm đầu tư hệ thống giám sát an toàn, an ninh mạng thông tin diện rộng và mạng Internet, hỗ trợ phương tiện kỹ thuật, trang thiết bị kỹ thuật hiện đại cho cơ yếu tỉnh; xem xét, quan tâm bổ sung biên chế cho các vị trí cán bộ cơ yếu còn thiếu, mở rộng đối tượng cán bộ, công chức, viên chức được cấp chứng thư số trên địa bàn tỉnh; tập huấn chuyên sâu cho cán bộ làm công tác cơ yếu nâng cao tiếp cận công nghệ, nền tảng số 4.0, công nghệ thông tin, an toàn thông tin và các giải pháp kỹ thuật bảo mật mới để đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa trong giai đoạn hiện nay…

Kết luận tại các buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hữu Hùng, Phó Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ đánh giá cao sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của các Tỉnh, Thành ủy đối với công tác cơ yếu, bảo mật và an toàn thông tin tại địa phương trong thời gian qua. Đồng chí Phó Trưởng ban cũng nhất trí với phương hướng, nhiệm vụ và các nội dung kiến nghị, đề xuất của các tỉnh, thành phố.

Để giải quyết những hạn chế, khó khăn, tăng cường nâng cao chất lượng hoạt động của công tác cơ yếu trên địa bàn, đồng chí Phó Trưởng ban Nguyễn Hữu Hùng đề nghị các Tỉnh, Thành ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 56-NQ/TW ngày 05/3/2020 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 27/NQ-CP của Chính phủ; quan tâm đến công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức về bảo mật, an toàn thông tin, các quy định của pháp luật có liên quan đến bảo vệ bí mật nhà nước, truyền đưa các thông tin mật trên không gian mạng.

Thời gian tới, các Tỉnh, Thành ủy cần chỉ đạo các cấp ủy, chỉ huy các cấp trên địa bàn thành phố thường xuyên quan tâm, rà soát, củng cố, tổ chức, đào tạo, bổ sung cán bộ làm công tác cơ yếu, quản lý giáo dục chính trị tư tưởng thực hiện tốt các chế độ chính sách theo quy định của pháp luật về cơ yếu; phối hợp với Ban Cơ yếu Chính phủ triển khai các sản phẩm mật mã, các giải pháp bảo mật và an toàn thông tin, triển khai chữ ký số chuyên dùng công vụ; phối hợp với các cơ quan, đơn vị của Ban Cơ yếu Chính phủ triển khai mạng liên lạc cơ yếu tại một số đơn vị cấp quận, huyện nhằm tiến tới từng bước triển khai đồng bộ, thống nhất mạng liên lạc cơ yếu trên toàn tỉnh. Quan tâm việc đưa nội dung quản lý nhà nước về cơ yếu vào chương trình giảng dạy tại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng chính trị của tỉnh, thành phố…

Nhân chuyến công tác, đồng chí Nguyễn Hữu Hùng đã đến thăm, tặng quà và động viên cán bộ, nhân viên Trung tâm Mã dịch và Bảo đảm kỹ thuật miền Trung, Cục Cơ yếu Đảng - Chính quyền/Ban Cơ yếu Chính phủ.

Nguyễn Ngoan

(Tổng hợp)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới