Ban Cơ yếu Chính phủ ký kết Quy chế phối hợp với Văn phòng Quốc hội

09:00 | 17/11/2023 | CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI
Chiều ngày 16/11, tại Hà Nội, Thiếu tướng Vũ Ngọc Thiềm, Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ và Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc Hội Nguyễn Mạnh Hùng đồng chủ trì buổi Lễ Ký kết Quy chế phối hợp giữa Văn phòng Quốc hội và Ban Cơ yếu Chính phủ trong công tác bảo mật, an toàn thông tin của Văn phòng Quốc hội.

Cùng dự buổi Lễ, về phía Ban Cơ yếu Chính phủ có đại diện Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Ban: Cục Cơ yếu Đảng - Chính quyền, Cục Chính trị - Tổ chức, Cục Quản lý kỹ thuật nghiệp vụ mật mã, Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin, Cục Quản lý mật mã dân sự và Kiểm định sản phẩm mật mã, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ Khoa học - Công nghệ, Trung tâm Công nghệ thông tin và Giám sát an ninh mạng, Công ty TNHH MTV 129, Phòng Pháp chế.

Về phía Văn phòng Quốc hội có đại diện các cơ quan, đơn vị: Vụ Tin học, Vụ Thông tin, Truyền hình Quốc hội, Báo Đại biểu nhân dân, Thư viện Quốc hội, Vụ Hành chính, Vụ Công tác đại biểu.

Thiếu tướng Vũ Ngọc Thiềm, Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ (bên phải) và đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội (bên trái) trao Quy chế phối hợp giữa hai cơ quan

Tại buổi Lễ ký kết, Thiếu tướng Vũ Ngọc Thiềm đã giới thiệu về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Ban Cơ yếu Chính phủ và ngành Cơ yếu Việt Nam; giới thiệu quá trình xây dựng và trưởng thành của ngành Cơ yếu Việt Nam với các thành tựu đã đạt được và các phần thưởng cao quý đã được lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao tặng.

Đồng chí Trưởng ban nhận định việc ký kết Quy chế phối hợp với Văn phòng Quốc hội là rất cần thiết để có sự thống nhất, hiệu quả trong công tác bảo mật, xác thực và an toàn thông tin của Văn phòng Quốc hội; Góp phần tích cực trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước, bảo đảm an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin của Văn phòng Quốc hội; Sử dụng có hiệu quả nguồn lực của hai cơ quan nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động theo chức năng nhiệm vụ được giao; Tăng cường phối hợp đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực và các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ có liên quan đến công tác bảo vệ bí mật nhà nước và bảo đảm an toàn thông tin của Văn phòng Quốc hội.

Thiếu tướng Vũ Ngọc Thiềm, Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ phát biểu tại Lễ Ký kết

Phát biểu tại Lễ ký kết, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đánh giá cao sự phát triển và những thành tựu to lớn mà Ban Cơ yếu Chính phủ và ngành Cơ yếu Việt Nam đã đạt được trong những năm vừa qua. Đặc biệt là những mốc son lịch sử trong chặng đường gần 80 năm cống hiến thầm lặng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cũng như thực hiện nhiệm vụ trong tình hình hiện nay của lực lượng Cơ yếu.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội phát biểu tại Lễ ký kết

Theo Quy chế, trong thời gian tới, Ban Cơ yếu Chính phủ phối hợp với Văn phòng Quốc hội triển khai các giải pháp bảo mật, sản phẩm mật mã, dịch vụ bảo mật; Cung cấp đầy đủ, kịp thời chứng thư chữ ký số, dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng công vụ; Triển khai, hướng dẫn sử dụng, tích hợp, đào tạo chuyển giao, hỗ trợ kỹ thuật, kiểm tra công tác quản lý sử dụng chữ ký số chuyên dùng công vụ theo quy định; Triển khai các giải pháp ký số, xác thực theo nhu cầu của Văn phòng Quốc hội.

Đồng thời, Ban Cơ yếu Chính phủ sẽ khảo sát, kiểm tra, đánh giá hiện trạng bảo mật, an toàn thông tin đối với các hệ thống mạng, trang thiết bị, phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Văn phòng Quốc hội; Hỗ trợ triển khai dịch vụ đảm bảo an toàn thông tin, giải pháp, sản phẩm an toàn thông tin của Ban Cơ yếu Chính phủ cho hệ thống công nghệ thông tin của Văn phòng Quốc hội…

Ban Cơ yếu Chính phủ cũng sẽ hỗ trợ Văn phòng Quốc hội trong công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực an toàn thông tin, đặc biệt là các lĩnh vực liên quan đến công tác triển khai các sản phẩm mật mã, giải pháp bảo mật, an toàn thông tin của ngành Cơ yếu để bảo vệ thông tin bí mật nhà nước; Tổ chức tuyên truyền các quy định của pháp luật về bảo mật, an toàn thông tin trong hoạt động ứng dụng CNTT; Xây dựng các quy chế, quy định nội bộ về công tác bảo đảm bảo mật, an toàn thông tin mạng; Tư vấn, cung cấp và chia sẻ thông tin, kinh nghiệm về cách thức tổ chức, kỹ năng quản lý, tài liệu và triển khai các sản phẩm mật mã, giải pháp bảo mật, an toàn thông tin và phối hợp tham gia nghiên cứu khoa học đảm bảo khả thi, hiệu quả.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm sau Lễ ký kết

Vụ Tin học, Văn phòng Quốc hội và Cục Cơ yếu Đảng - Chính quyền, Ban Cơ yếu Chính phủ sẽ là hai cơ quan đầu mối, có trách nhiệm tham mưu, đề xuất Lãnh đạo hai Bên triển khai thực hiện Quy chế phối hợp.

Bích Ngoan

Tin cùng chuyên mục

Tin mới