Hội nghị Tổng kết thi đua khen thưởng năm 2023 của Khối 4 hệ Cơ yếu

21:00 | 10/11/2023 | AN NINH – QUỐC PHÒNG
Ngày 10/11/2023, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị Tổng kết thi đua khen thưởng năm 2023 của Khối 4 hệ Cơ yếu: Quân đội, Công an, Ngoại giao và Đảng - Chính quyền. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Hữu Hùng, Phó Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ.

Tại Hội nghị, đồng chí Thiếu tướng Hoàng Văn Quân, Cục trưởng Cục Cơ yếu Bộ tổng tham mưu, Khối trưởng Khối thi đua 4 hệ Cơ yếu đã báo cáo kết quả phong trào thi đua năm 2023. Trong bối cảnh tình hình an ninh, chính trị thế giới, khu vực diễn biến mau lẹ, phức tạp, khó lường; Xu thế hòa bình, hợp tác, phát triển vẫn giữ chủ đạo, nhưng vai trò luật pháp quốc tế đứng trước nhiều thách thức, các nước lớn đẩy mạnh lôi kéo, tập hợp lực lượng, gia tăng đối đầu, cạnh tranh quyết liệt. Nhiều điểm nóng xung đột vũ trang bùng phát, gây bất ổn ở nhiều quốc gia, khu vực. Đặc biệt là xung đột quân sự Nga - Ukraina kéo dài; chiến sự Israel - Palestine đang là điểm nóng, có tác động sâu sắc, toàn diện đến mọi quốc gia. Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, trong đó có Đông Nam Á, nơi có vị trí chiến lược ngày càng quan trọng, trở thành trọng điểm cạnh tranh giữa các cường quốc. Ngoài ra, một số vấn đề nội bộ khối ASEAN chưa đạt đồng thuận cao và tình hình Biển Đông chứa đựng nhiều bất ổn, khó lường.

Thiếu tướng Hoàng Văn Quân, Cục trưởng Cục Cơ yếu Bộ tổng tham mưu báo cáo kết quả thi đua năm 2023 của Khối thi đua 4 Hệ Cơ yếu

Trong nước, tình hình kinh tế, chính trị, xã hội ổn định, chủ quyền quốc gia được giữ vững, quốc phòng, an ninh, đối ngoại được tăng cường, tiềm lực, vị thế đất nước tiếp tục được nâng cao. Tuy nhiên các thế lực thù địch, phản động tăng cường chống phá Đảng, Nhà nước và các lực lượng vũ trang, đặc biệt là khu vực Tây Nguyên. Tình hình tội phạm công nghệ cao diễn ra rất nghiêm trọng, nhất là trên môi trường không gian mạng. Nhiệm vụ bảo đảm bí mật, an toàn nội dung thông tin lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy của Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang ngày càng đa dạng, yêu cầu cao, đòi hỏi rất khẩn trương, song cán bộ, nhân viên cơ yếu các Bộ, ngành, địa phương luôn đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt kế hoạch nhiệm vụ và các mục tiêu thi đua năm 2023.

Đồng chí Khối trưởng Khối thi đua nhấn mạnh, hưởng ứng phong trào thi đua của ngành Cơ yếu Việt Nam với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, hiệu quả”, sau một năm triển khai, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các Bộ, ngành, địa phương, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, đơn vị và đặc biệt là tinh thần thi đua sôi nổi của toàn thể cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, người lao động trong các hệ Cơ yếu, năm 2023, phong trào thi đua Khối 4 hệ Cơ yếu đã được triển khai, thực hiện tốt, hoạt động rộng khắp, có nhiều đổi mới sáng tạo, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với đặc điểm nhiệm vụ của cơ yếu các Bộ, ngành, địa phương, đạt kết quả toàn diện, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu thi đua, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ yếu các các Bộ, ngành, địa phương, được lãnh đạo, chỉ huy các cấp ghi nhận, biểu dương và khen thưởng.

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo các hệ Cơ yếu cũng đã chia sẻ những thuận lợi và khó khăn trong công tác tổ chức, thực hiện nhiệm vụ của mỗi Hệ trong bối cảnh hiện nay. Tuy nhiên, vượt lên trên tất cả những khó khăn, mỗi Hệ Cơ yếu đã thực hiện thắng lợi mọi chỉ tiêu, kế hoạch được giao, trong đó nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Hùng, Phó Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao kết quả của Khối thi đua 4 hệ Cơ yếu trong năm 2023. Đồng chí Phó Trưởng ban cũng trao đổi một số định hướng của Ban và Ngành trong thời gian tới, đặc biệt là việc triển khai Chuyển đổi số, xây dựng ngành Cơ yếu Việt Nam cách mạng, chính quy, tiến thẳng lên hiện đại theo tinh thần Nghị quyết 56 của Bộ Chính trị; xây dựng thể chế, phát huy vai trò của cơ quan mật mã quốc gia; đẩy mạnh nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ ngành Cơ yếu; chú trọng đến công tác truyền thông về Ban và Ngành Cơ yếu trên toàn quốc; triển khai các nhiệm vụ hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập ngành Cơ yếu Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Hữu Hùng, Phó Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ phát biểu tại Hội nghị

Đồng chí Phó Trưởng ban nhấn mạnh, trong những năm tiếp theo, nhiệm vụ của ngành Cơ yếu Việt Nam nói chung và các hệ Cơ yếu nói riêng sẽ rất nặng nề với nhiều yêu cầu cao, tuy nhiên, đây vừa là thách thức và cũng vừa là cơ hội. Đồng chí Phó Trưởng ban đề nghị các hệ Cơ yếu quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, đồng thời cần tiếp tục phát huy tinh thần thi đua và định hướng tập trung làm tốt một số nội dung sau:

Một là, tiếp tục quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng. Cấp ủy, chỉ huy đơn vị cần tăng cường chỉ đạo, tổ chức phong trào thi đua, bảo đảm thiết thực, trọng tâm, đột phá, lấy kết quả công tác thi đua là một tiêu chí để đánh giá cán bộ, nhân viên.

Hai là, tổ chức các phong trào thi đua cần có mục tiêu cụ thể, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị. Tăng cường phát động các phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề, tiếp tục đổi mới toàn diện, sáng tạo cả về nội dung và hình thức.

Ba là, thông qua các phong trào thi đua để phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến và tuyên truyền kịp thời trên các phương tiện thông tin của Ban, Ngành.

Bốn là, tích cực bồi dưỡng cán bộ nòng cốt làm công tác thi đua, khen thưởng theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, gắn bó với quần chúng để tích cực tham mưu cho các cấp ủy, chính quyền.

Năm là, chú trọng công tác kiểm tra, đánh giá, tổng kết, khen thưởng kịp thời đối với những tập thể, cá nhân lập thành tích. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, rút kinh nghiệm khắc phục kịp thời những hạn chế thiếu sót trong tổ chức thực hiện phong trào thi đua; tổ chức bình xét, khen thưởng bảo đảm khách quan, công bằng, tạo đồng thuận cao trong cơ quan đơn vị.

Kết luận Hội nghị, Thiếu tướng Hoàng Văn Quân, Khối trưởng Khối thi đua 4 hệ Cơ yếu đánh giá, phong trào thi đua đã được các cấp ủy, chỉ huy các Cục Cơ yếu quan tâm đúng mức, lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, bám sát nhiệm vụ chính trị, đúng trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm tiến độ; nội dung, hình thức được đổi mới sáng tạo có sức lan tỏa lớn, cuốn hút được đông đảo cán bộ, nhân viên, học viên, chiến sĩ tham gia. Đồng chí nhấn mạnh, trong thời gian tới, các đơn vị trong Khối cần đoàn kết hơn nữa, phối hợp cùng nhau tiếp tục thi đua, hoàn thành nhiệm vụ của 4 Hệ, để xây dựng và phát triển ngành Cơ yếu chính quy, tiến thẳng lên hiện đại.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo, chỉ huy 4 hệ Cơ yếu cũng đã thống nhất bầu Cục Viễn thông và Cơ yếu, Bộ Công an là Khối trưởng Khối thi đua năm 2024.

Bích Thủy

Tin cùng chuyên mục

Tin mới