Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng đến thăm và làm việc với Ban Cơ yếu Chính phủ về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

10:02 | 27/02/2017 | AN NINH – QUỐC PHÒNG
Ngày 22/2/2017, Thượng tướng Lê Chiêm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ tịch Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Bộ Quốc phòng đã đến thăm và làm việc với Ban Cơ yếu Chính phủ về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Cùng đi với Thứ trưởng có lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng như Vụ Pháp chế, Cục Tuyên huấn, Văn phòng Bộ….


Thiếu tướng Đặng Vũ Sơn, Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính Phủ trao tặng biểu trưng ngành Cơ yếu cho Thượng tướng Lê Chiêm, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

Tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng, phía Ban Cơ yếu Chính phủ có Thiếu tướng Đặng Vũ Sơn, Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính Phủ cùng đại diện lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị trong Ban.

Tại buổi làm việc, Thiếu tướng Đặng Vũ Sơn đã báo cáo khái quát về quá trình xây dựng, phát triển, trưởng thành, đồng thời nêu rõ chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, biên chế của Ban Cơ yếu Chính phủ, ngành Cơ yếu Việt Nam hiện nay và báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác cơ yếu trong giai đoạn vừa qua. Với chức năng là cơ quan mật mã quốc gia, quản lý chuyên ngành về cơ yếu, Ban Cơ yếu Chính Phủ có trách nhiệm giúp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về cơ yếu.

Báo cáo tình hình triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chấp hành pháp luật năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 của Ban Cơ yếu Chính phủ do Đại tá Trần Xuân Ất, Cục trưởng Cục Chính trị - Tổ chức trình bày đã nêu rõ:

Năm 2016 vừa qua, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chấp hành pháp luật tại Ban Cơ yếu Chính phủ đã được thực hiện nghiêm túc, nề nếp, có nhiều đổi mới, sáng tạo, đạt hiệu quả thiết thực; tạo sự chuyển biến căn bản trong nhận thức pháp lý, ý thức pháp luật và thói quen tuân thủ pháp luật của từng cá nhân, tạo môi trường pháp lý lành mạnh trong cơ quan, đơn vị.

Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật của Ban Cơ yếu Chính phủ đã thực hiện tốt chức năng tham mưu, giúp Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ chỉ đạo, phối hợp thực hiện các nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật của Ban, Ngành, triển khai đầy đủ các chương trình, kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Năm 2017, Ban Cơ yếu Chính phủ cần thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm: Phổ biến kịp thời, có hiệu quả các văn bản pháp luật chuyên ngành về cơ yếu, các văn bản pháp luật của Nhà nước có liên quan trực tiếp đến công tác cơ yếu, quyền lợi, nghĩa vụ, chế độ, chính sách cho cán bộ, nhân viên, học viên thuộc Ban, Ngành và cơ quan, tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng cơ yếu. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến phục vụ việc triển khai các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Ban, Ngành trong năm 2017; phát huy vai trò của các cơ quan báo chí, truyền thông trong phổ biến, giáo dục pháp luật.

Thượng tướng Lê Chiêm cùng đoàn công tác của Bộ Quốc phòng tới thăm Bảo tàng ngành Cơ yếu Việt Nam

Sau khi nghe báo cáo của Ban Cơ yếu Chính phủ và ý kiến của các đồng chí trong đoàn công tác, thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Lê Chiêm đã biểu dương tinh thần trách nhiệm và đánh giá cao những kết quả đạt được của Ban Cơ yếu Chính phủ trong thời gian qua, đặc biệt là kết quả thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong năm 2016. Thượng tướng cũng chia sẻ, tình hình chung thời gian gần đây, các sự cố mất an toàn thông tin xảy ra rất nghiêm trọng, ảnh hưởng tới các cơ quan trong hệ thống chính trị, các tập đoàn kinh tế lớn…, vì vậy, cán bộ, nhân viên cơ yếu cần phải có trách nhiệm cao trong công việc, cần phải học hỏi nâng cao trình độ, năng lực và luôn trau dồi đạo đức nghề nghiệp. Thượng tướng yêu cầu Ban Cơ yếu Chính phủ cần phát huy tốt hơn nữa vai trò tham mưu để Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tham mưu cho Chính phủ thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước về các hoạt động của ngành Cơ yếu; Phải nghiên cứu, trao đổi, không ngừng đổi mới về nội dung, phương pháp, cách thức tổ chức để tăng hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; phải coi trọng việc phổ biến, giáo dục pháp luật ngang như công tác phổ biến, giáo dục chính trị thường xuyên của đơn vị.


Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng chụp ảnh lưu niệm tại Ban Cơ yếu Chính phủ

Tin cùng chuyên mục

Tin mới