Đại tướng Phan Văn Giang: Ban Cơ yếu Chính phủ phải bảo đảm tuyệt đối bí mật, thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ

14:00 | 25/03/2024 | AN NINH – QUỐC PHÒNG

Tham dự buổi làm việc có các đồng chí: Trung tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Trung tướng Nguyễn Trọng Bình, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; lãnh đạo một số cơ quan trực thuộc Bộ Quốc phòng.

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu tại buổi làm việc.

Thiếu tướng Vũ Ngọc Thiềm, Trưởng Ban Cơ yếu Chính phủ báo cáo kết quả công tác cơ yếu năm 2023.

Thực hiện chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về cơ yếu, thời gian qua, Ban Cơ yếu Chính phủ đã lãnh đạo, chỉ đạo ngành Cơ yếu Việt Nam triển khai thống nhất, đồng bộ, toàn diện các mặt công tác; bảo đảm tuyệt đối bí mật, an toàn, chính xác, kịp thời thông tin phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và lực lượng vũ trang trong mọi tình huống.

Nổi bật là, Ban Cơ yếu Chính phủ đã tham mưu cấp có thẩm quyền thể chế hóa quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về cơ yếu, tạo hành lang pháp lý nhằm nâng cao vai trò của công tác cơ yếu trong tình hình mới - tham mưu xây dựng các dự án luật, như: Luật Giao dịch điện tử, Luật Căn cước, Luật Nhà ở… Bên cạnh đó, Ban Cơ yếu Chính phủ đã thực hiện hiệu quả chức năng quản lý Nhà nước về chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ; mật mã dân sự và phối hợp giám sát an toàn thông tin trên các mạng công nghệ thông tin trọng yếu.

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu kết luận.

Tại hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang đã khái quát tình hình thế giới, khu vực; những tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư về công nghệ trí tuệ nhân tạo và đặt ra yêu cầu ngày càng cao về nhiệm vụ bảo đảm bảo mật, an toàn thông tin của các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương, lực lượng vũ trang.

Trên cơ sở tình hình, nhiệm vụ đó, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang yêu cầu, Ban Cơ yếu Chính phủ cần quán triệt nghị quyết các cấp để xây dựng ngành Cơ yếu Việt Nam cách mạng, chính quy, hiện đại từ nay đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; chủ động nắm chắc, phân tích, dự báo tình hình để kịp thời tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tăng cường quản lý Nhà nước về cơ yếu; triển khai hiệu quả chiến lược phát triển ngành Cơ yếu Việt Nam; tập trung chuyển đổi số - nghiên cứu đổi mới phương thức quản lý kỹ thuật nghiệp vụ, xây dựng quy hoạch hạ tầng cơ sở mật mã quốc gia.

Đồng thời, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu Ban Cơ yếu Chính phủ nâng cao nhận thức về bảo mật an toàn thông tin; thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quản lý cán bộ, nhân viên, duy trì nghiêm kỷ luật, quy chế làm việc; thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng về xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, tạo chuyển biến vững chắc về chấp hành kỷ luật; thường xuyên coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ lý luận chính trị, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên; chăm lo xây dựng các tổ chức quần chúng vững mạnh; tăng cường giáo dục trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ năm 2024, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Cơ yếu Việt Nam (12/9/1945 - 12/9/2025).

(theo qdnd.vn)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới