Lấy ý kiến dự thảo TCVN cho thuật toán mã khối MKV trong lĩnh vực mật mã dân sự

10:00 | 03/04/2024 | MẬT MÃ DÂN SỰ
Với vai trò là Cơ quan mật mã quốc gia, Ban Cơ yếu Chính phủ đã chỉ đạo tổ chức nghiên cứu, xây dựng thuật toán mã khối dân sự để thiết kế, chế tạo các sản phẩm bảo mật, an toàn thông tin phục vụ phát triển kinh tế số, xã hội số.

Triển khai kế hoạch xây dựng Tiêu chuẩn quốc gia về mật mã dân sự năm 2024, Ban Cơ yếu Chính phủ đã xây dựng Dự thảo TCVN cho thuật toán mã khối MKV trong lĩnh vực mật mã dân sự.

Để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của các tổ chức và cá nhân, tiếp tục chỉnh lý, hoàn thiện văn bản, Tạp chí An toàn thông tin trân trọng giới thiệu toàn văn dự thảo TCVN, Thuyết minh dự thảo TCVN về mã khối MKV.

Các ý kiến tham gia đóng góp xin gửi về:

Cục Quản lý mật mã dân sự và Kiểm định sản phẩm mật mã, Ban Cơ yếu Chính phủ

Địa chỉ: Số 23, phố Ngụy Như Kontum, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Email: info@nacis.gov.vn

Thông tin chi tết xin vui vòng xem tại đây: Dự thảo TCVN; Dự thảo Thuyết minh.

Mai Hương

Tin cùng chuyên mục

Tin mới