Cấp giấy phép sản xuất, kinh doanh sản phẩm mật mã dân sự

15:00 | 18/07/2013 | MẬT MÃ DÂN SỰ
Để triển khai Nghị định số 73/2007/NĐ-CP ngày 08/5/2007 về nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh và sử dụng mật mã để bảo vệ thông tin không thuộc phạm vi bí mật nhà nước, trong 6 tháng đầu năm 2013, Ban Cơ yếu Chính phủ đã tiến hành kiểm tra, khảo sát tình hình sản xuất, kinh doanh sản phẩm mật mã dân sự trên địa bàn Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

 

Bên cạnh đó, Ban Cơ yếu Chính phủ cũng đã phổ biến các quy định của pháp luật về quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh mật mã dân sự và hướng dẫn làm thủ tục cấp phép, cấp chứng nhận tới các doanh nghiệp đang sản xuất, kinh doanh sản phẩm này.

Ngày 12/7/2013, tại Hà Nội, được sự uỷ quyền của Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ, Cục Quản lý kỹ thuật nghiệp vụ mật mã đã trao Giấy phép sản xuất, kinh doanh sản phẩm mật mã dân sự cho Công ty TNHH Máy tính Netcom, có trụ sở tại Đống Đa, Hà Nộị.

Việc cấp phép cho Công ty Netcom cũng như các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh sản phẩm mật mã dân sự khác là một nội dung quan trọng trong công tác quản lý các hoạt động sản xuất, kinh doanh sản phẩm mật mã dân sự, nhằm bảo đảm các điều kiện cần và đủ trong kinh doanh mật mã dân sự, thông qua đó hỗ trợ và bảo vệ lợi ích của tổ chức và cá nhân sử dụng sản phẩm này.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới