Hội thảo quốc gia "Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và Truyền thông"

Nhằm thúc đẩy hợp tác nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Công nghệ thông tin và truyền thông, ngày 8/12, trường Đại học Công nghiệp Hà Nội phối hợp với Viện Công nghệ thông tin - Viện Hàn lâm Khoa học tổ chức Hội thảo Quốc gia lần thứ XXV với chủ đề “Sản xuất thông minh”. Với chủ đề “Sản xuất thông minh”, các nhà khoa học, các chuyên gia đã thảo luận và chia sẻ những ý tưởng mới, kinh nghiệm, kết quả nghiên cứu trong việc phát triển các hệ thống thông minh; Mã nguồn mở; Giáo dục điện tử, đào tạo từ xa; Xử lý ngôn ngữ; Các hệ thống nhúng; Các hệ thống tích hợp;...

PGS,TS. Bùi Thu Lâm, Học viện Kỹ thuật Mật mã, Ban Cơ yếu Chính phủ trình bày báo cáo “Trí tuệ nhân tạo và ứng dụng trong An toàn thông tin” tại Hội thảo

TS.Võ Sỹ Nam, Viện Nghiên cứu Dữ liệu lớn VinBigData trình bày báo cáo “Các nghiên cứu liên quan đến giải mã hệ gen và giới thiệu dự án 1000 Gen người của Viện VinBigData” tại Hội thảo

TS. Nguyễn Văn Thiện, Phó Hiệu trưởng Đại học Công nghiệp Hà Nội tậng hoa chúc mừng 2 báo cáo viên

Báo cáo “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong nâng cao hiệu quả ứng dụng tìm kiếm trong mạng diện rộng của Đảng và mạng Internet” của nhóm tác giả: Đào Văn Thành, Trần Thanh Tùng, Trần Đức Minh

Báo cáo “Phương pháp tiến hóa CS-RAM giải bài toán MS-RCPSP và ứng dụng trong việc lập kế hoạch sản xuất thông minh” của nhóm tác giả: Đặng Hữu Quốc, Nguyễn Thế Lộc

Đại biểu tham dự Hội thảo chụp ảnh lưu niệm

Phan Minh

Tin cùng chuyên mục

Tin mới