Ban Cơ yếu Chính phủ tổ chức Hội thảo khoa học Quốc gia "An ninh mạng và Mật mã trong nền an ninh quốc gia''

Ngày 15/6/2023, tại Hà Nội, Ban Cơ yếu Chính phủ phối hợp với Hội đồng Lý luận Trung ương và Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức Hội thảo khoa học Quốc gia với chủ đề “An ninh mạng và Mật mã trong nền an ninh quốc gia”. Hội thảo nhằm làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về an ninh mạng, vấn đề quản trị an ninh mạng trong nền an ninh quốc gia Việt Nam và thế giới, nghiên cứu đề xuất giải pháp phát triển nguồn lực cho an ninh mạng….

Toàn cảnh buổi Hội thảo được tổ chức tại Hội trường Học viện Kỹ thuật mật mã

 TS. Nguyễn Hữu Hùng, Phó Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ phát biểu khai mạc Hội thảo

 PGS,TS. Nguyễn Thị Trường Giang, Phó Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền phát biểu đề dẫn chủ trì tham luận tại Hội thảo

PGS, TS. Lê Hải Bình, Ủy viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng khóa XIII, Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương trình bày tham luận tại Hội thảo

TS. Hoàng Văn Thức, Giám đốc Học viện Kỹ thuật mật mã trình bày tham luận tại Hội thảo

Thượng tướng, PGS,TS. Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Nguyên Thứ trưởng Bộ Công an, trình bày tham luận tại Hội thảo

Đại tá, PGS, TS. Nguyễn Tùng Hưng, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh 86 trình bày tham luận tại Hội thảo

PGS, TS. Trần Quang Anh, Phó Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông trình bày tham luận tại Hội thảo

Ông Trương Đức Lượng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần An ninh mạng Việt Nam (VSEC) trình bày tham luận tại Hội thảo

Ông Khổng Huy Hùng, Phó Chủ tịch Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ An ninh không gian mạng Việt Nam (VNCS) trình bày tham luận tại Hội thảo

GS,TS. Tạ Ngọc Tấn, Nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu kết luận Hội thảo

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Hội thảo

Trường An

Tin cùng chuyên mục

Tin mới