Các bản mật mã đầu tiên

10:00 | 05/05/2024 | CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI
Trong những ngày đầu thành lập Ban mật mã, tinh thần sôi nổi học tập, trao đổi, nghiên cứu đã đặt ra những nền móng đầu tiên về một ngành khoa học kỹ thuật cơ mật đặc biệt.

Cao Hồng

Tin cùng chuyên mục

Tin mới