Một số công cụ trực quan hóa dữ liệu từ thiết bị IoT

09:00 | 18/06/2021 | CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Trực quan hóa dữ liệu trong nhà máy là một trong những công dụng chính của hệ thống IoT. Bài viết này sẽ cung cấp thông tin so sánh một số công cụ trực quan hóa từ thiết bị IoT thông dụng bao gồm: Grafana; Kibana và Power BI.

Khái niệm trực quan hóa dữ liệu

Trực quan hóa dữ liệu (data visualization) là kỹ thuật trình bày số liệu và thông tin bằng hình ảnh, thông thường là các biểu đồ, đồ thị hoặc dưới dạng các báo cáo dashboard. Mục tiêu chính của trực quan hóa dữ liệu là truyền đạt thông tin hiệu quả đến người đọc thông qua các phương tiện đồ họa.

Việc thực hiện trực quan hóa dữ liệu và phân tích thông tin là các bước sau cùng của quy trình khai thác dữ liệu, sau khi đã thu thập, xử lý và tổ chức dữ liệu. Do đó, kết quả của việc trình bày dữ liệu phụ thuộc rất nhiều vào chất lượng của nguồn dữ liệu cũng như mức độ chuẩn hóa của các thông tin đầu vào.

Ngày nay, nhiều doanh nghiệp đã biết tận dụng sức mạnh của dữ liệu mà cụ thể là dựa trên nguồn dữ liệu được trực quan để tạo ra những sáng kiến đổi mới nhằm cải tiến doanh nghiệp ngày càng trở nên tốt hơn.

Công cụ trực quan hóa dữ liệu từ thiết bị IoT

Dưới đây là 3 công cụ trực quan hóa dữ liệu IoT hàng đầu được sử dụng rộng rãi trong một số ngành công nghiệp trên toàn cầu.

Công cụ Grafana – một công cụ cho tất cả các nhu cầu giám sát

Grafana là một công cụ phân tích dữ liệu chuyên nghiệp và chuyên về trực quan hóa chuỗi thời gian với khả năng lớn để xây dựng và quản lý trang tổng quan và danh sách rộng lớn các nguồn dữ liệu có thể.

Công cụ Grafana cung cấp một bảng điều khiển trực quan bao gồm nhiều chức năng trong một giao diện duy nhất và mạnh mẽ. Một số bảng trong lưới chịu trách nhiệm phân tích dữ liệu và trình bày dữ liệu ở các định dạng trực quan khác nhau như: Bản đồ nhiệt, Bản đồ địa lý, Biểu đồ, Biểu đồ - Hình tròn/Thanh, Đồ thị.

Grafana hỗ trợ các nguồn dữ liệu khác nhau một cách liền mạch như Elasticsearch, MySQL, PostgreSQL, Graphite, Prometheus…; Cung cấp phân tích chuỗi thời gian để theo dõi, phân tích dữ liệu trong một khoảng thời gian; cung cấp lưu trữ đám mây giúp kiểm soát hoàn toàn cơ sở hạ tầng; Thông báo cảnh báo có thể được thiết lập bất cứ khi nào một sự kiện bất lợi xảy ra và nhận được thông báo nhanh chóng bằng cách sử dụng bất kỳ nền tảng giao tiếp nào; Ngoài ra, nó có một số tính năng hỗ trợ tích hợp như Graphite, CloudWatch, Elastic Search, InfluxDB.

Công cụ Kibana - Để phân tích và giám sát tất cả nhật ký của người dùng

Kibana Tool là một công cụ trực quan hóa dữ liệu mã nguồn mở để phân tích khối lượng lớn dữ liệu nhật ký. Để làm việc với công cụ Kibana, doanh nghiệp cần thêm các công cụ là Elasticsearch và Logstash (thường được gọi là ELK) – nền tảng quản lý nhật ký được sử dụng trên toàn cầu.

Công cụ Kibana hoạt động như sau: Logstash chịu trách nhiệm thu thập tất cả dữ liệu từ các nguồn từ xa khác nhau. Tiếp theo, các bản ghi dữ liệu này được đẩy và gửi đến Elasticsearch. Elasticsearch đóng vai trò là cơ sở dữ liệu cho công cụ Kibana với tất cả thông tin nhật ký. Cuối cùng, công cụ Kibana trình bày các dữ liệu nhật ký này dưới dạng biểu đồ tròn, biểu đồ thanh hoặc đường cho người dùng.

Điểm nổi bật của Kibana: Trực quan hóa canvas cung cấp dữ liệu bao gồm các mẫu, văn bản trở nên nổi bật và dễ dàng theo dõi. Kibana cũng cung cấp dữ liệu dưới dạng biểu đồ thanh, biểu đồ hình tròn, bản đồ nhiệt, biểu đồ đường…. Kibana cung cấp các trang tổng quan tương tác và có thể dễ dàng chuyển đổi nó thành các báo cáo để tham khảo trong tương lai; Tạo hình ảnh trực quan với sự trợ giúp của một số công cụ dành cho nhà phát triển, nơi bạn có thể làm việc với các chỉ mục để thêm, xóa và cập nhật dữ liệu; Hỗ trợ các plugin của bên thứ ba và để đến gần chế độ xem trải nghiệm thực tế, nó sử dụng hiệu quả các bản đồ tọa độ và khu vực.

Công cụ Power BI để trực quan hóa dữ liệu thời gian thực

PowerBI là một công cụ kinh doanh cung cấp một báo cáo phân tích chi tiết cho các doanh nghiệp lớn với hệ sinh thái rộng cho người sử dụng có nhiều sự lựa chọn: Power BI Desktop giúp tạo báo cáo; Dịch vụ Power BI giúp xuất bản các báo cáo đó và Ứng dụng di động Power BI để trợ giúp để xem báo cáo và trang tổng quan.

Cách thức Power BI hoạt động như sau: Đầu tiên, dữ liệu được thu thập từ các nguồn dữ liệu bên ngoài với nhiều nguồn khác nhau bao gồm Facebook, Google Analytics, Azure Cloud, Salesforce… Ngoài ra, nó cung cấp kết nối ODBC để lấy dữ liệu ODBC. Sử dụng Power BI, doanh nghiệp có thể tạo trực quan hóa theo cách: thêm từ bảng điều khiển bên phải vào khung báo cáo ở định dạng trực quan hóa loại bảng hoặc bằng cách kéo và thả trục giá trị đơn giản dưới hình ảnh hóa. Từ đây người dùng có thể truy cập báo cáo, xuất nó dưới dạng pdf, excel hoặc bất kỳ định dạng cần thiết nào.

Điểm nổi bật của Power BI: Giúp phân tích cả dữ liệu truyền trực tuyến và dữ liệu tĩnh; Cung cấp trực quan hóa dữ liệu phong phú; Đường cong học tập ngắn; Cung cấp tích hợp IoT.

Kết luận

Để có thể lựa chọn một công cụ trực quan hóa dữ liệu IoT phù hợp nhất, doanh nghiệp cần có một cái nhìn rõ ràng về loại dữ liệu mà đơn vị cần phân tích. Có như vậy mới có thể tìm kiếm một thiết bị IoT hỗ trợ trực quan hóa phù hợp với tổ chức của mình.

Gia Minh

(theo ifactory)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới