Ngành Cơ yếu Việt Nam tổng kết công tác năm 2021

16:00 | 07/01/2022 | CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI
Sáng 07/1, Ban Cơ yếu Chính phủ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022. Thiếu tướng Vũ Ngọc Thiềm, Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ dự và chủ trì Hội nghị.

Báo cáo tổng kết và các ý kiến tham luận tại Hội nghị thống nhất khẳng định, năm 2021 được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương và sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể cán bộ, nhân viên cơ yếu, các hoạt động của Ban Cơ yếu Chính phủ và ngành Cơ yếu Việt Nam tiếp tục ổn định, phát triển, hoàn thành cơ bản mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021, nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Nổi bật là, đã tích cực triển khai Nghị quyết số 56 của Bộ Chính trị về Chiến lược phát triển ngành Cơ yếu Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045; hoàn thành các chương trình, đề án trong Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2021 bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ; Nghiên cứu, sản xuất và triển khai kịp thời các sản phẩm mật mã, các giải pháp bảo mật, an toàn thông tin cho các Ban, bộ, ngành, địa phương, trọng tâm là phục vụ Chính phủ điện tử; phát triển hệ thống chứng thực chữ ký số chuyên dùng; phối hợp giám sát an toàn thông tin trên các mạng công nghệ thông tin trọng yếu của Đảng, Nhà nước; quản lý chặt chẽ mật mã dân sự....

Bên cạnh những thành tích đã đạt được, Hội nghị cũng chỉ ra và phân tích những tồn tại, hạn chế cả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ trên một số mặt công tác cơ yếu. Qua đó, cũng đề ra những giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Đồng chí Thiếu tướng Vũ Ngọc Thiềm, Trưởng ban, Ban Cơ yếu Chính phủ phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thiếu tướng Vũ Ngọc Thiềm, Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ đánh giá cao và biểu dương những kết quả đạt được trong năm 2021 của Ban và ngành Cơ yếu. Nhìn lại năm 2021, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực có nhiều diễn biễn phức tạp, khó lường, đặt ra nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là nhu cầu tăng đột biến về bảo mật, an toàn thông tin của các Bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương, Lãnh đạo Ban Cơ yếu Chính phủ, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn lực lượng cơ yếu, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt đã đoàn kết, chủ động bám sát yêu cầu nhiệm vụ và thực tiễn, cùng với sự nỗ lực rất lớn của toàn thể cán bộ, nhân viên ngành Cơ yếu Việt Nam đã tổ chức triển khai đồng bộ, toàn diện trên các mặt công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Nhấn mạnh năm 2022, bên cạnh những thuận lợi, thời cơ sẽ có nhiều khó khăn, thách thức, đồng chí Trưởng ban đề nghị mỗi cán bộ, nhân viên ngành Cơ yếu Việt Nam phải nhận thức đầy đủ, sâu sắc tầm quan trọng, vinh dự và trách nhiệm của mình trong thực hiện nhiệm vụ tham mưu Đảng, Nhà nước về công tác cơ yếu trong tình hình mới. Để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ năm 2022, đồng chí Trưởng ban nhấn mạnh, Ban Cơ yếu Chính phủ và ngành Cơ yếu cần tiếp tục chủ động xác định các nhiệm vụ trọng tâm cụ thể như sau:

Một là, chủ động tham mưu cho Đảng, Nhà nước về công tác cơ yếu trong tình hình mới, đề xuất Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tăng cường quản lý nhà nước về cơ yếu. Tổ chức triển khai hiệu quả các nhiệm vụ kế hoạch của Bộ Quốc phòng triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 56 của Bộ Chính trị về Chiến lược phát triển ngành Cơ yếu Việt Nam đến năm 2030 và định hướng đến năm 2045; trọng tâm là các chương trình, đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Tập trung rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc xây dựng mới các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật Cơ yếu.

Hai là, tập trung xây dựng quy hoạch hạ tầng cơ sở mật mã quốc gia; chủ động triển khai, sử dụng các sản phẩm kỹ thuật mật mã, các giải pháp nghiệp vụ để thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm bí mật, an toàn nội dung thông tin lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và lực lượng vũ trang; trong đó, tập trung triển khai các sản phẩm mật mã chuyên dụng; phối hợp triển khai bảo mật cho các hệ thống vũ khí công nghệ cao; các hệ thống công nghệ thông tin - viễn thông; bảo mật cho Hệ thống cơ sở dữ liệu nghiệp vụ của Bộ Công an. Tổ chức sản xuất, cung cấp, triển khai các sản phẩm mật mã, các giải pháp bảo mật, an toàn thông tin cho các bộ, ngành, địa phương; trọng tâm là triển khai cho các ban của Đảng và phục vụ Chính phủ điện tử, Chính phủ số.

Ba là, chủ động phối hợp với các bộ, ngành có liên quan thực hiện rà soát, quy hoạch, sắp xếp, kiện toàn tổ chức cơ yếu các cấp, bảo đảm phù hợp các quy định của pháp luật và nhiệm vụ công tác cơ yếu trong tình hình mới. 

Bốn là, các cơ quan, đơn vị tổ chức nghiên cứu các nhiệm vụ khoa học - công nghệ đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng và đưa vào sử dụng trong thực tiễn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; Hoàn thành xây dựng và tổ chức triển khai Khung Chương trình nghiên cứu, phát triển khoa học và công nghệ mật mã ngành Cơ yếu Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030.

Thừa Ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Thiếu tướng Vũ Ngọc Thiềm, Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ trao Bằng khen của Chính phủ cho các tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2021

Hội nghị đã công bố các quyết định khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, cụ thể: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 03 tập thể và 01 cá nhân; Cờ thi đua của Bộ Quốc phòng cho 02 tập thể, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho 03 tập thể và 05 cá nhân; Cờ thi đua của Ban Cơ yếu Chính phủ cho 18 tổ chức thuộc các Hệ Cơ yếu, các cơ quan, đơn vị thuộc Ban; Nhiều Bằng khen và Giấy khen, Danh hiệu Chiến sĩ thi đua.

Cũng tại Hội nghị, Đồng chí Trưởng ban Vũ Ngọc Thiềm đã phát động phong trào thi đua năm 2022 đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ, nhân viên của Ban và ngành Cơ yếu.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị

Hồng Loan

Tin cùng chuyên mục

Tin mới