Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 của ngành Cơ yếu Việt Nam

11:00 | 09/01/2021 | CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI
Chiều ngày 08/01/2021, tại Hà Nội, Ban Cơ yếu Chính phủ đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 của ngành Cơ yếu Việt Nam. Tham dự Hội nghị có: Thiếu tướng Vũ Ngọc Thiềm, Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ; các đồng chí Lãnh đạo Ban; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong Ban và các hệ Cơ yếu....

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Trưởng ban Vũ Ngọc Thiềm đánh giá cao và biểu dương những thành tích quan trọng mà Ban và ngành Cơ yếu Việt Nam đã đạt được trong năm 2020. Đồng chí nhấn mạnh, Hội nghị cần tập trung đánh giá kết quả đã đạt được trong năm 2020, những khó khăn, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân; đề ra các giải pháp khắc phục; đồng thời xác định phương hướng nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021 để Ban Cơ yếu Chính phủ và ngành Cơ yếu Việt Nam hoàn thành nhiệm vụ, tạo tiền đề triển khai thành công kế hoạch năm 2021 và những năm tiếp theo.

Đồng thời tiếp tục tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước các chủ trương và triển khai các nhiệm vụ xây dựng, phát triển Ban Cơ yếu Chính phủ và ngành Cơ yếu cách mạng chính quy tiến thẳng lên hiện đại, đáp ứng yêu cầu bảo mật và an toàn thông tin trong giai đoạn mới.

Đồng chí Thiếu tướng Vũ Ngọc Thiềm, Trưởng ban, Ban Cơ yếu Chính phủ phát biểu khai mạc Hội nghị

Thay mặt Lãnh đạo Ban Cơ yếu Chính phủ, đồng chí Thiếu tướng Lê Xuân Trường, Phó Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ đã trình bày dự thảo Báo cáo tổng kết công tác năm 2020 của ngành Cơ yếu Việt Nam và phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

Đồng chí Thiếu tướng Lê Xuân Trường, Phó Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ trình bày Báo cáo tổng kết năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của ngành Cơ yếu Việt Nam

Năm 2020 là một năm đầy biến động, đại dịch COVID-19 đã tác động tiêu cực làm ảnh hưởng đến mọi lĩnh vực trên toàn thế giới, trong đó có Việt Nam. Tình hình an ninh, chính trị thế giới và khu vực diễn biến nhanh chóng, phức tạp đặt ra nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là nhu cầu về bảo mật, an toàn thông tin của các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương. Tuy vậy, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và chỉ đạo của Lãnh đạo Ban Cơ yếu Chính phủ, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn lực lượng cơ yếu, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt đã đoàn kết, chủ động bám sát yêu cầu nhiệm vụ và thực tiễn, cùng với sự nỗ lực rất lớn của toàn thể cán bộ, chiến sỹ ngành Cơ yếu Việt Nam đã đảm bảo tuyệt đối thông tin lãnh đạo, chỉ đạo chỉ huy trong mọi tình huống; từng bước xây dựng, phát triển các sản phẩm, giải pháp, đáp ứng được yêu cầu bảo mật, an toàn thông tin cho các cơ quan Đảng, Nhà nước, các lực lượng vũ trang. Tổ chức triển khai đồng bộ, toàn diện trên các mặt công tác, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, tạo được chuyển biến mạnh mẽ trong công việc.

Trong năm 2020, Ban Cơ yếu Chính phủ đã tích cực tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về cơ yếu, triển khai đồng bộ, toàn diện các hoạt động công tác cơ yếu. Trong đó, tham mưu đề xuất Quân ủy Trung ương báo cáo Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 56-NQ/TW ngày 05/3/2020 về Chiến lược phát triển ngành Cơ yếu Việt Nam đến năm 2030 và định hướng đến năm 2045; ban hành nhiều văn bản chính sách, quy định trong lĩnh vực cơ yếu và liên quan đến cơ yếu

Ngành Cơ yếu Việt Nam luôn chú trọng và đẩy mạnh công tác nghiên cứu, phát triển khoa học - công nghệ mật mã theo hướng hiện đại trên cơ sở tiếp thu làm chủ những thành tựu khoa học - công nghệ tiên tiên trên thế giới. Trong năm 2020, hoạt động nghiên cứu khoa học - công nghệ mật mã tiếp tục được quan tâm, có ưu tiên trọng tâm, trọng điểm và đã mang lại hiệu quả thiết thực, nhiều kết quả nghiên cứu được đưa vào sử dụng trong thực tế.

Tại Hội nghị, nhiều tham luận đã được đại diện lãnh đạo các Hệ Cơ yếu và các cơ quan, đơn vị thuộc Ban trình bày. Các ý kiến cơ bản đều thống nhất với dự thảo Báo cáo tổng kết công tác năm 2020 của ngành Cơ yếu Việt Nam, đồng thời phân tích nguyên nhân một số tồn tại, hạn chế, trên cơ sở đó đề xuất các nhiệm vụ và giải pháp thực hiện trong thời gian tiếp theo.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Trưởng ban Vũ Ngọc Thiềm đánh giá cao các ý kiến đóng góp của các đại biểu tại Hội nghị và biểu dương các Hệ Cơ yếu, các cơ quan, đơn vị thuộc Ban đã nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao năm 2020.

Đồng chí Vũ Ngọc Thiềm chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong năm 2021 và trong thời gian tới cần tích cực, chủ động hơn nữa trong việc tham mưu cho Lãnh đạo Ban trên mọi mặt công việc. Đồng chí cũng đặt ra nhiều nhiệm vụ trọng tâm để các cơ quan, đơn vị và các hệ Cơ yếu bắt tay vào triển khai ngay sau Hội nghị.

Với những thành tích xuất sắc mà các hệ Cơ yếu, các cơ quan, đơn vị đã giành được trong năm 2020, Chính phủ đã tặng 01 Cờ thi đua của Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng 02 Cờ thì đua của Bộ Quốc phòng, Lãnh đạo Ban đã tặng 20 Cờ thi đua của Ban Cơ yếu Chính phủ cùng nhiều Bằng khen, danh hiệu thi đua của Ban Cơ yếu Chính phủ dành cho các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020. Phần thưởng cao quý này là sự ghi nhận của Chính phủ, Bộ Quốc phòng cũng như Lãnh đạo Ban Cơ yếu Chính phủ đối với những đóng góp của các tập thể, cá nhân cho sự nghiệp phát triển chung của toàn ngành Cơ yếu và cũng là động lực thúc đẩy mạnh mẽ tinh thần của đội ngũ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ của Ban và ngành Cơ yếu hoàn thành tốt nhiệm vụ hơn nữa trong thời gian tới.

Để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trong năm, cũng tại hội nghị, đồng chí Trưởng ban Vũ Ngọc Thiềm đã phát động Phong trào thi đua quyết thắng năm 2021 với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, quyết thắng”.

Thừa Ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Thiếu tướng Vũ Ngọc Thiềm, Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ trao Cờ thi đua của Bộ Quốc phòng cho hai tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2020

Lãnh đạo Ban Cơ yếu Chính phủ tặng Cờ thi đua của Ban Cơ yếu Chính phủ cho các tập thể có thành tích xuất sắc năm 2020

Quốc Trường

Tin cùng chuyên mục

Tin mới