Bản tin video An toàn thông tin số 83

15:00 | 08/09/2022 | BẢN TIN VIDEO TẠP CHÍ ATTT
Bản tin video An toàn thông tin số 83 gồm các tin sau: Phê duyệt chiến lược an toàn, an ninh mạng quốc gia; Ban hành các chính sách trong lĩnh vực an toàn, an ninh mạng; Phát hiện hai lỗ hổng trong phần mềm nguồn mở Zimbra Collaboration; Cảnh báo lỗ hổng nghiêm trọng trên Apache Spark; Điểm tin cập nhật bản vá lỗ hổng bảo mật tháng 8.

Tạp chí An toàn thông tin

Tin cùng chuyên mục