Bản tin video An toàn thông tin số 125

10:00 | 07/06/2024 | BẢN TIN VIDEO TẠP CHÍ ATTT
Bản tin video An toàn thông tin số 125 gồm các tin sau: Chỉ 800.000đ có thể truy cập dữ liệu của 15 camera tại Việt Nam; Tạp chí Post Millennial bị tấn công mạng; Công ty đứng sau Nhà hát opera Sydney sập bẫy deepfake; Tấn công mạng gây thiệt hại cho Israel hàng tỷ USD mỗi năm; Điểm tin cập nhật bản vá lỗ hổng bảo mật tháng 5.

Tạp chí An toàn thông tin

Tin cùng chuyên mục