Sắp diễn ra Hội thảo khoa học Quốc gia về “An ninh mạng và Mật mã trong nền an ninh quốc gia”

07:00 | 12/06/2023 | AN TOÀN THÔNG TIN
Hội thảo khoa học Quốc gia với chủ đề “An ninh mạng và Mật mã trong nền an ninh quốc gia” dự kiến sẽ được diễn ra vào 8 giờ ngày 15/6/2023 (thứ 5) tại Học viện Kỹ thuật mật mã. Hội thảo do Ban Cơ yếu Chính phủ phối hợp với Hội đồng Lý luận Trung ương và Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức. Đây là diễn đàn để các chuyên gia, nhà khoa học và các tổ chức trao đổi, thảo luận nhằm làm rõ một số vấn đề lý luận và thực tiễn về an ninh mạng và mật mã, an ninh phi truyền thống, an ninh quốc gia.

Hội thảo là sự kiện để các chuyên gia, nhà nghiên cứu phân tích, làm sáng tỏ các quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về an ninh mạng, mật mã, không gian mạng cũng như cơ sở chính trị, pháp lý để đảm bảo chủ quyền Quốc gia trên không gian mạng. Từ đó tham mưu, đề xuất các chủ trương và giải pháp cụ thể nhằm phát triển nguồn nhân lực an ninh mạngcơ yếu cũng như việc tập trung nguồn lực cho quản trị an ninh mạng. Hội thảo nhằm đánh giá thực trạng về vấn đề an ninh phi truyền thống, trọng tâm là an ninh mạng ở Việt Nam hiện nay góp phần phục vụ xây dựng Văn kiện Đại học lần thứ XIV của Đảng.

Với những mục tiêu đề ra, chương trình của Hội thảo dự kiến diễn ra với 08 tham luận chính như:

-  PGS, TS. Lê Hải Bình, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương với tham luận: “Quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về an ninh mạng và quản trị an ninh mạng”.

-  Ông Nguyễn Huy Dũng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông với tham luận: “Thực trạng quản trị an ninh mạng ở Việt Nam hiện nay và những vấn đề đặt ra trong quá trình quản trị an ninh mạng”.

-  TS. Hoàng Văn Thức, Giám đốc Học viện Kỹ thuật mật mã với tham luận: “Mật mã trong nền an ninh Quốc gia”.

- Thượng tướng, PGS, TS. Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương với tham luận: “Hợp tác quốc tế và khu vực trong phòng ngừa, ứng phó, giải quyết các mối đe dọa an ninh phi truyền thống, trọng tâm là an ninh mạng”.

- Trung tướng, PGS, TS. Đinh Thế Cường, Nguyên Tư lệnh Bộ Tư lệnh 86/Bộ Quốc phòng với tham luận: “Những yêu cầu cơ bản đối với công tác phòng ngừa, ứng phó các vấn đề an ninh mạng, quản trị an ninh mạng ở Việt Nam hiện nay”.

- Thiếu tướng, TS. Nguyễn Ngọc Cương, Hiệu trưởng Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân/Bộ Công an với tham luận: “Bảo vệ an ninh mạng cho hạ tầng thông tin trọng yếu quốc gia”.

- Ông Trương Đức Lượng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần An ninh mạng Việt Nam (VSEC) với tham luận: “Xây dựng các trung tâm dữ liệu tích hợp để lưu trữ, truy xuất, phân tích xử lý các nguồn dữ liệu phục vụ đảm bảo an ninh mạng”.

- Ông Khổng Huy Hùng, Phó Chủ tịch Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ An ninh không gian mạng Việt Nam (VNCS) với tham luận: “Dự báo tình hình, yếu tố tác động đến việc phòng ngừa, ứng phó các nguy cơ về an ninh mạng trong thời gian tới”.

Bên cạnh đó, còn có gần 40 tham luận của các chuyên gia, nhà khoa học trong lĩnh vực bảo mật và an toàn thông tin, an ninh mạng sẽ được đăng trong kỷ yếu Hội thảo.

Hội thảo sẽ có sự tham gia của Lãnh đạo Ban Cơ yếu Chính phủ, lãnh đạo các Bộ, Ban, ngành, học viện, trường đại học, các hiệp hội, doanh nghiệp, các chuyên gia, nhà khoa học cùng các cơ quan, đơn vị thông tấn báo chí. Với sự quy tụ đông đảo các đại biểu tham dự, Hội thảo hy vọng góp phần nâng cao nhận thức của người dùng về tầm quan trọng của an ninh mạng, mật mã và chiến lược an toàn, an ninh mạng Quốc gia trong sự phát triển của cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0.

Hoàng Hằng

Tin cùng chuyên mục

Tin mới