Giám sát, bảo đảm an toàn thông tin cho hệ thống mạng CNTT Bộ Ngoại giao

18:00 | 05/05/2023 | AN TOÀN THÔNG TIN
Chiều ngày 05/5/2023, tại Hà Nội, Cục Cơ yếu - Công nghệ thông tin, Bộ Ngoại giao và Trung tâm Công nghệ thông tin và Giám sát an ninh mạng, Ban Cơ yếu Chính phủ đã ký thỏa thuận phối hợp trong lĩnh vực giám sát, bảo đảm an toàn thông tin cho hệ thống mạng công nghệ thông tin của Bộ Ngoại giao giai đoạn 2023 - 2025.

Tham dự Lễ ký kết, phía Cục Cơ yếu - Công nghệ thông tin, Bộ Ngoại giao có các đồng chí: Nguyễn Thanh Tùng, Cục trưởng; Đỗ Mai Thanh, Phó Cục trưởng. Phía Trung tâm Công nghệ thông tin và Giám sát an ninh mạng, Ban Cơ yếu Chính phủ có các đồng chí: Trương Thanh Tùng, Phó Giám đốc (phụ trách Trung tâm); Nguyễn Viết Phan, Phó Giám đốc; cùng đại diện lãnh đạo một số phòng, ban của hai bên.

Toàn cảnh Lễ ký kết hợp tác giữa Cục Cơ yếu - Công nghệ thông tin, Bộ Ngoại giao và Trung tâm Công nghệ thông tin và Giám sát an ninh mạng, Ban Cơ yếu Chính phủ

Phát biểu tại lễ ký kết, đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Cục trưởng Cục Cơ yếu - Công nghệ thông tin đã gửi lời cảm ơn và đánh giá rất cao sự phối hợp, hỗ trợ, giúp đỡ nhiệt tình của Trung tâm Công nghệ thông tin và Giám sát an ninh mạng trong việc giám sát, bảo đảm an toàn thông tin cho hệ thống mạng công nghệ thông tin của Bộ Ngoại giao thời gian vừa qua. Đồng thời bày tỏ mong muốn sau khi hai đơn vị chính thức ký kết hợp tác thì sự phối hợp sẽ đi vào chính quy, đúng với các quy định, quy chế và việc triển khai giữa hai bên sẽ càng thuận lợi, gắn kết hơn.

Đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Cục trưởng Cục Cơ yếu - Công nghệ thông tin, Bộ Ngoại giao phát biểu tại Lễ ký kết

Đồng chí Trương Thanh Tùng, Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và Giám sát an ninh mạng cũng nhấn mạnh, mục đích quan trọng nhất của việc ký kết hợp tác là phải giám sát, bảo đảm an toàn thông tin cho hệ thống mạng công nghệ thông tin của Bộ Ngoại giao, cụ thể là: Cần duy trì, mở rộng phạm vi giám sát bảo đảm an toàn thông tin cho hệ thống mạng công nghệ thông tin của Bộ Ngoại giao; Phối hợp triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn thông tin, phòng chống các nguy cơ mất an toàn thông tin; Phối hợp triển khai đánh giá an toàn thông tin và ứng cứu sự cố an toàn thông tin; Hoàn thiện các quy trình, quy chế phối hợp thực hiện giám sát, bảo đảm an toàn thông tin giữa các đơn vị chức năng; Chia sẻ thông tin và hỗ trợ huấn luyện về chuyên môn trong lĩnh vực an toàn thông tin.

Đồng chí Trương Thanh Tùng, Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và Giám sát an ninh mạng phát biểu tại Lễ ký kết

Về trách nhiệm, nội dung và quy trình phối hợp đã được quy định rõ như sau:

Trách nhiệm của Cục Cơ yếu - Công nghệ thông tin, Bộ Ngoại giao: Cần xác định phạm vi triển khai và cung cấp thông tin phục vụ công tác phối hợp thực hiện giám sát, bảo đảm an toàn thông tin cho hệ thống mạng công nghệ thông tin của Bộ Ngoại giao; Phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin và Giám sát an ninh mạng triển khai, thực hiện giám sát, bảo đảm an toàn thông tin; Tiếp nhận và phản hồi các cảnh báo, báo cáo định kỳ, đột xuất từ Trung tâm Công nghệ thông tin và Giám sát an ninh mạng về tình hình an toàn thông tin trên hệ thống mạng công nghệ thông tin của Bộ Ngoại giao; Chủ trì điều phối các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có liên quan tham gia bảo đảm hệ thống thông tin và ứng cứu sự cố an toàn thông tin theo nguyên tắc đã thỏa thuận và tuân thủ quy định của pháp luật; Bảo đảm điều kiện hạ tầng kỹ thuật, nguồn lực phục vụ cho công tác giám sát an toàn thông tin của Trung tâm Công nghệ thông tin và Giám sát an ninh mạng tại Bộ Ngoại giao theo nguyên tắc đã thỏa thuận và tuân thủ quy định của pháp luật....

Trách nhiệm của Trung tâm Công nghệ thông tin và Giám sát an ninh mạng, Ban Cơ yếu Chính phủ: Chủ trì, phối hợp với Cục Cơ yếu - Công nghệ thông tin và các đơn vị có liên quan khác triển khai, vận hành các hệ thống giám sát an toàn thông tin của Ban Cơ yếu Chính phủ triển khai tại Bộ Ngoại giao; Định kỳ kiểm tra, bảo trì, cập nhật hệ thống giám sát an toàn thông tin của Ban Cơ yếu Chính phủ triển khai tại Bộ Ngoại giao; Gửi các cảnh báo, báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về tình hình an toàn thông tin, đề xuất giải pháp ngăn chặn các nguy cơ gây mất an toàn thông tin; Cung cấp nhật ký sự kiện an toàn thông tin (log) đã thu thập được khi có yêu cầu của Cục Cơ yếu - Công nghệ thông tin; Cung cấp tài khoản theo dõi các cảnh báo tấn công phục vụ công tác giám sát an toàn thông tin đối với hệ thống của Bộ Ngoại giao cho Cục Cơ yếu - Công nghệ thông tin; Phối hợp thực hiện kiểm tra, đánh giá và ứng cứu sự cố, diễn tập an toàn thông tin, tư vấn triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn thông tin theo đề xuất của Cục Cơ yếu - Công nghệ thông tin.

Đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Cục trưởng Cục Cơ yếu - Công nghệ thông tin, Bộ Ngoại và đồng chí Trương Thanh Tùng, Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và Giám sát an ninh mạng, Ban Cơ yếu Chính phủ trao Thỏa thuận hợp tác giữa hai bên

Với việc ký kết thỏa thuận phối hợp lần này, hai bên sẽ càng gắn kết chặt chẽ hơn nữa, ứng dụng những tiến bộ của nền khoa học công nghệ hiện đại vào thực tiễn để bảo đảm an toàn thông tin cho hệ thống mạng công nghệ thông tin của Bộ Ngoại giao, đáp ứng công việc đặc thù của Cơ yếu ngoại giao trong thời kỳ mới.

Hoàng Linh

Tin cùng chuyên mục

Tin mới