Microsoft phát hành bản vá lỗ hổng bảo mật tháng 3/2023

15:00 | 05/04/2023 | TIN TỨC SẢN PHẨM
Trung tuần tháng 3, Microsoft đã phát hành bản cho 74 lỗ hổng bảo mật. Trong đó, có 6 lỗ hổng xếp hạng nghiêm trọng, 67 lỗ hổng quan trọng và 1 lỗ hổng xếp hạng trung bình. Hai trong số những lỗ hổng đó đã bị tấn công, bao gồm một lỗ hổng nghiêm trọng trong Microsoft Outlook có thể bị khai thác mà không cần bất kỳ sự tương tác nào của người dùng.

Lỗ hổng nghiêm trọng trong Outlook định danh CVE-2023-23397 ảnh hưởng đến tất cả các phiên bản Microsoft Outlook từ 2013 đến mới nhất. Microsoft cho biết họ đã có bằng chứng cho thấy những kẻ tấn công đang khai thác lỗ hổng này. Lỗ hổng này có thể được thực hiện mà không cần bất kỳ sự tương tác nào của người dùng, bằng cách gửi một email có chứa mã độc sẽ tự động kích hoạt khi được máy chủ email truy xuất.

Được biết đến như một cuộc tấn công chuyển tiếp New Technology LAN Manager (NTLM) (bộ giao thức bảo mật của Microsoft), cho phép kẻ tấn công lấy mật khẩu Windows của người dùng bất kỳ và sử dụng nó trong một cuộc tấn công thường được gọi là “Pass The Hash”(vượt qua hàm băm). Công ty bảo mật Rapid7 chỉ ra rằng, lỗ hổng này ảnh hưởng đến các phiên bản Outlook tự lưu trữ như ứng dụng Microsoft 365 dành cho doanh nghiệp. Còn các dịch vụ trực tuyến do Microsoft lưu trữ như Microsoft 365 thì không dễ bị tấn công.

Một lỗ hổng zero-day khác đang bị khai thác định danh CVE-2023-24880. Đây là một lỗ hổng bỏ qua tính năng bảo mật trong Windows SmartScreen. Việc khai thác lỗ hổng này khá dễ dàng và không yêu cầu đặc quyền đặc biệt, nó chỉ yêu cầu một số tương tác của người dùng và không thể được sử dụng để truy cập vào thông tin hoặc quyền riêng tư. Tuy nhiên, lỗ hổng có thể cho phép mã độc khác chạy mà không bị phát hiện bởi trình kiểm tra của SmartScreen.

Lỗ hổng này cho phép kẻ tấn công tạo ra các tệp có thể vượt qua hệ thống phòng thủ Mark of the Web (MOTW). Các biện pháp bảo vệ như SmartScreen và Protected View trong Microsoft Office dựa trên MOTW nên kẻ tấn công dễ dàng phát tán phần mềm độc hại qua các tài liệu được tạo thủ công.

Cũng trong bản vá lần này có lỗ hổng nghiêm trọng định danh CVE-2023-23392 đang bị tích cực khai thác. Lỗ hổng với điểm CVSS 9.8 này cho phép kẻ tấn công có thể thực hiện mã độc tùy ý ở cấp hệ thống mà không cần thao tác người dùng. Các hệ thống bị tấn công đòi hỏi thỏa mãn một số điều kiện như đã bật HTTP/3 và được thiết lập sử dụng bộ đệm I/O. Tuy nhiên đây là những thiết lập tương đối phổ thông đối với Windows 11 và Windows Service 2022.

Một lỗ hổng nghiêm trọng khác với điểm CVSS 9.8 nằm trong Giao thức điều khiển truyền tin trên mạng (Internet Control Message Protocol - ICMP) có thể cho phép kẻ tấn công thực thi mã từ xa.

Ngoài ra còn có hai lỗ hổng nghiêm trọng khác cũng cho phép thực thi mã từ xa là CVE-2023-23399 và CVE-2023-23400 lần lượt trên Microsoft Office và Windows DNS Server.

Dưới đây là danh sách các lỗ hổng được vá trong bản cập nhật bảo mật tháng 3/2023 của Microsoft:

Định danh

Tên lỗ hổng

Mức độ nghiêm trọng

Điểm CVSS

CVE-2023-23397

Lỗ hổng đặc quyền của Microsoft Outlook

Quan trọng

9,1

CVE-2023-24880

Lỗ hổng bỏ qua Tính năng bảo mật Windows SmartScreen

Trung bình

5,4

CVE-2023-23392

Lỗ hổng thực thi mã từ xa trên ngăn xếp giao thức HTTP

Nghiêm trọng

9,8

CVE-2023-23415

Lỗ hổng thực thi mã từ xa của Giao thức thông báo điều khiển Internet (ICMP)

Nghiêm trọng

9,8

CVE-2023-21708

Lỗ hổng thực thi mã từ xa trong thời gian chạy của Remote Procedure Call

Nghiêm trọng

9,8

CVE-2023-23416

Lỗ hổng thực thi mã từ xa của Windows Cryptographic Services

Nghiêm trọng

8,4

CVE-2023-23411

Lỗ hổng từ chối dịch vụ Windows Hyper-V

Nghiêm trọng

6,5

CVE-2023-23404

Lỗ hổng thực thi mã từ xa của Giao thức đường hầm point to point trong Windows

Nghiêm trọng

8,1

CVE-2023-23394

Lỗ hổng tiết lộ thông tin về hệ thống con thời gian chạy của máy chủ máy chủ (CSRSS)

Quan trọng

5,5

CVE-2023-23409

Lỗ hổng tiết lộ thông tin về hệ thống con thời gian chạy của máy chủ máy chủ (CSRSS)

Quan trọng

5,5

CVE-2023-23389

Lỗ hổng nâng cao đặc quyền của Microsoft Defender

Quan trọng

6,3

CVE-2023-24892

Lỗ hổng giả mạo Webview2 của Microsoft Edge (dựa trên Chromium)

Quan trọng

7,1

CVE-2023-24919

Lỗ hổng tập lệnh chéo trang của Microsoft Dynamics 365

Quan trọng

5,4

CVE-2023-24879

Lỗ hổng tập lệnh chéo trang của Microsoft Dynamics 365

Quan trọng

5,4

CVE-2023-24920

Lỗ hổng tập lệnh chéo trang của Microsoft Dynamics 365

Quan trọng

5,4

CVE-2023-24891

Lỗ hổng tập lệnh chéo trang của Microsoft Dynamics 365

Quan trọng

5,4

CVE-2023-24921

Lỗ hổng tập lệnh chéo trang của Microsoft Dynamics 365

Quan trọng

4,1

CVE-2023-24922

Lỗ hổng tiết lộ thông tin Microsoft Dynamics 365

Quan trọng

6,5

CVE-2023-23396

Lỗ hổng từ chối dịch vụ Microsoft Excel

Quan trọng

5,5

CVE-2023-23399

Lỗ hổng thực thi mã từ xa Microsoft Excel

Quan trọng

7,8

CVE-2023-23398

Lỗ hổng bỏ qua tính năng bảo mật của Microsoft Excel

Quan trọng

7,1

CVE-2023-24923

Lỗ hổng tiết lộ thông tin của Microsoft OneDrive cho Android

Quan trọng

5,5

CVE-2023-24882

Lỗ hổng tiết lộ thông tin của Microsoft OneDrive cho Android

Quan trọng

5,5

CVE-2023-24890

Lỗ hổng bỏ qua tính năng bảo mật của Microsoft OneDrive cho iOS

Quan trọng

4,3

CVE-2023-24930

Lỗ hổng Nâng cao lỗ hổng đặc quyền Microsoft OneDrive cho MacOS

Quan trọng

7,8

CVE-2023-24864

Lỗ hổng nâng cao đặc quyền Trình điều khiển máy in Class PCL6 và Microsoft PostScript

Quan trọng

8,8

CVE-2023-24856

Lỗ hổng tiết lộ thông tin trình điều khiển máy in PostScript và Class PCL6 của Microsoft

Quan trọng

6,5

CVE-2023-24857

Lỗ hổng tiết lộ thông tin trình điều khiển máy in PostScript và Class PCL6 của Microsoft

Quan trọng

6,5

CVE-2023-24858

Lỗ hổng tiết lộ thông tin trình điều khiển máy in PostScript và Class PCL6 của Microsoft

Quan trọng

6,5

CVE-2023-24863

Lỗ hổng tiết lộ thông tin trình điều khiển máy in PostScript và Class PCL6 của Microsoft

Quan trọng

6,5

CVE-2023-24865

Lỗ hổng tiết lộ thông tin trình điều khiển máy in PostScript và Class PCL6 của Microsoft

Quan trọng

6,5

CVE-2023-24866

Lỗ hổng tiết lộ thông tin trình điều khiển máy in PostScript và Class PCL6 của Microsoft

Quan trọng

6,5

CVE-2023-24906

Lỗ hổng tiết lộ thông tin trình điều khiển máy in PostScript và Class PCL6 của Microsoft

Quan trọng

6,5

CVE-2023-24870

Lỗ hổng tiết lộ thông tin trình điều khiển máy in PostScript và Class PCL6 của Microsoft

Quan trọng

6,5

CVE-2023-24911

Lỗ hổng tiết lộ thông tin trình điều khiển máy in PostScript và Class PCL6 của Microsoft

Quan trọng

6,5

CVE-2023-23403

Lỗ hổng thực thi mã từ xa của trình điều khiển máy in Class PCL6 và Microsoft PostScript

Quan trọng

8,8

CVE-2023-23406

Lỗ hổng thực thi mã từ xa của trình điều khiển máy in Class PCL6 và Microsoft PostScript

Quan trọng

8,8

CVE-2023-23413

Lỗ hổng thực thi mã từ xa của trình điều khiển máy in Class PCL6 và Microsoft PostScript

Quan trọng

8,8

CVE-2023-24867

Lỗ hổng thực thi mã từ xa của trình điều khiển máy in Class PCL6 và Microsoft PostScript

Quan trọng

8,8

CVE-2023-24907

Lỗ hổng thực thi mã từ xa của trình điều khiển máy in Class PCL6 và Microsoft PostScript

Quan trọng

8,8

CVE-2023-24868

Lỗ hổng thực thi mã từ xa của trình điều khiển máy in Class PCL6 và Microsoft PostScript

Quan trọng

8,8

CVE-2023-24909

Lỗ hổng thực thi mã từ xa của trình điều khiển máy in Class PCL6 và Microsoft PostScript

Quan trọng

8,8

CVE-2023-24872

Lỗ hổng thực thi mã từ xa của trình điều khiển máy in Class PCL6 và Microsoft PostScript

Quan trọng

8,8

CVE-2023-24913

Lỗ hổng thực thi mã từ xa của trình điều khiển máy in Class PCL6 và Microsoft PostScript

Quan trọng

8,8

CVE-2023-24876

Lỗ hổng thực thi mã từ xa của trình điều khiển máy in Class PCL6 và Microsoft PostScript

Quan trọng

8,8

CVE-2023-23391

Lỗ hổng giả mạo Office cho Android

Quan trọng

5,5

CVE-2023-23405

Lỗ hổng thực thi mã từ xa trong thời gian chạy của Remote Procedure Call

Quan trọng

8,1

CVE-2023-24908

Lỗ hổng thực thi mã từ xa trong thời gian chạy của Remote Procedure Call

Quan trọng

8,1

CVE-2023-24869

Lỗ hổng thực thi mã từ xa trong thời gian chạy của Remote Procedure Call

Quan trọng

8,1

CVE-2023-23383

Lỗ hổng giả mạo Service Fabric Explorer

Quan trọng

8,2

CVE-2023-23395

Lỗ hổng chuyển hướng mở SharePoint

Quan trọng

3,1

CVE-2023-23412

Lỗ hổng đặc quyền của Windows Accounts Picture

Quan trọng

7,8

CVE-2023-23388

Lỗ hổng đặc quyền Trình điều khiển Windows Bluetooth nâng cao

Quan trọng

8,8

CVE-2023-24871

Lỗ hổng thực thi mã từ xa của Windows Bluetooth Service

Quan trọng

8,8

CVE-2023-23393

Lỗ hổng đặc quyền Windows Broker

Quan trọng

7

CVE-2023-23400

Lỗ hổng thực thi mã từ xa của Windows DNS Server

Quan trọng

7,2

CVE-2023-24910

Lỗ hổng đặc quyền của Windows Graphics Component

Quan trọng

7,8

CVE-2023-24861

Lỗ hổng đặc quyền của Windows Graphics Component

Quan trọng

7

CVE-2023-23410

Lỗ hổng đặc quyền Windows HTTP.sys

Quan trọng

7,8

CVE-2023-24859

Lỗ hổng từ chối dịch vụ tiện ích mở rộng Windows Internet Key Exchange (IKE)

Quan trọng

7,5

CVE-2023-23420

Lỗ hổng đặc quyền Windows Kernel

Quan trọng

7,8

CVE-2023-23421

Lỗ hổng đặc quyền Windows Kernel

Quan trọng

7,8

CVE-2023-23422

Lỗ hổng đặc quyền Windows Kernel

Quan trọng

7,8

CVE-2023-23423

Lỗ hổng đặc quyền Windows Kernel

Quan trọng

7,8

CVE-2023-23401

Lỗ hổng thực thi mã từ xa Windows Media

Quan trọng

7,8

CVE-2023-23402

Lỗ hổng thực thi mã từ xa Windows Media

Quan trọng

7,8

CVE-2023-23417

Lỗ hổng đặc quyền Windows Partition Management

Quan trọng

7,8

CVE-2023-23385

Lỗ hổng nâng cao đặc quyền Giao thức Point to Point của Windows qua Ethernet (PPPoE)

Quan trọng

7

CVE-2023-23407

Lỗ hổng thực thi mã từ xa Giao thức point to point qua Ethernet (PPPoE) của Windows

Quan trọng

7,1

CVE-2023-23414

Lỗ hổng thực thi mã từ xa Giao thức point to point qua Ethernet (PPPoE) của Windows

Quan trọng

7,1

CVE-2023-23418

Lỗ hổng nâng cao đặc quyền của Hệ thống tệp có khả năng phục hồi của Windows (ReFS)

Quan trọng

7,8

CVE-2023-23419

Lỗ hổng nâng cao đặc quyền của Hệ thống tệp có khả năng phục hồi của Windows (ReFS)

Quan trọng

7,8

CVE-2023-24862

Lỗ hổng từ chối dịch vụ Windows Secure Channel

Quan trọng

5,5

CVE-2023-23408

Lỗ hổng giả mạo Azure Apache Ambari

Quan trọng

4,5

P.T

Tin cùng chuyên mục

Tin mới