Cisco phát hành bản vá cho lỗ hổng nghiêm trọng trong Bộ định tuyến Cisco Small Business

09:00 | 16/01/2023 | TIN TỨC SẢN PHẨM
Cisco vừa phát hành bản vá để giải quyết lỗ hổng nghiêm trọng trong Bộ định tuyến Small Business RV016, RV042, RV042G và RV082. Tin tặc có thể lợi dụng lỗ hổng này để chiếm quyền root trên hệ điều hành cơ bản.

Lỗ hổng thứ nhất định danh CVE-2023-20025 có điểm CVSS 9.0 là lỗ hổng bỏ qua xác thực, xuất phát từ việc xác thực không đúng cách đầu vào người dùng trong các gói HTTP đến. Bằng cách gửi một yêu cầu HTTP độc hại tới giao diện web, tin tặc có thể khai thác lỗ hổng này để bỏ qua xác thực và chiếm quyền truy cập root trên hệ điều hành cơ bản.

CVE-2023-20025 ảnh hưởng đến giao diện quản lý dựa trên web của Bộ định tuyến Cisco Small Business RV016, RV042, RV042G và RV082.

Lỗ hổng thứ hai được phát hiện định danh CVE-2023-20026 có điểm CVSS 6.5, ảnh hưởng đến Bộ định tuyến Cisco Small Business RV016, RV042, RV042G và RV082. Đây là lỗ hổng thực thi lệnh từ xa. Bằng cách gửi một yêu cầu HTTP độc hại tới giao diện web, tin tặc có thể khai thác để thực thi các lệnh tùy ý trên thiết bị bị ảnh hưởng.

Cisco PSIRT cho biết đã có mã khai thác (PoC) nhưng chưa phát hiện lỗ hổng bị khai thác nên hãng sẽ không phát hành các bản vá cho lỗ hổng CVE-2023-20026. Tuy nhiên, các quản trị viên có thể tắt tính năng quản lý từ xa và chặn quyền truy cập vào các cổng 443 và 60443 để tránh các rủi ro đáng tiếc.

M.H

Tin cùng chuyên mục

Tin mới