Xin ý kiến dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 58

15:00 | 26/06/2024 | MẬT MÃ DÂN SỰ
Ban Cơ yếu Chính phủ đã nghiên cứu, xây dựng dự thảo Tờ trình, Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật An toàn thông tin mạng về mật mã dân sự (thay thế Nghị định số 58/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết về kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự, xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự).

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020;

Thực hiện Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2024 của Bộ Quốc phòng ban hành kèm theo Quyết định số 569/QĐ-BQP ngày 07/02/2024 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Ban Cơ yếu Chính phủ (Cơ quan chủ trì soạn thảo) đã nghiên cứu, xây dựng dự thảo Tờ trình, Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật An toàn thông tin mạng về mật mã dân sự (thay thế Nghị định số 58/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết về kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự, xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự).

Để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của các tổ chức và cá nhân, tiếp tục chỉnh lý, hoàn thiện nội dung, Trang Thông tin điện tử Cục Quản lý mật mã dân sự và Kiểm định sản phẩm mật mã trân trọng giới thiệu toàn văn dự thảo trên (thông tin chi tiết xem tại đây: Dự thảo tờ trình; Dự thảo Nghị định).

Các ý kiến tham gia đóng góp xin gửi về Cục Quản lý mật mã dân sự và Kiểm định sản phẩm mật mã, Ban Cơ yếu Chính phủ.

Địa chỉ: Số 23 Ngụy Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội.

Số điện thoại: 024.3775.6896

Email: info@nacis.gov.vn (hoặc liên hệ đ/c Vũ Minh Thu, số điện thoại: 091.242.4664).

Hồng Quân

Tin cùng chuyên mục

Tin mới