Giới thiệu tiêu chuẩn về phương pháp kiểm thử và phân tích cho các bộ tạo bit ngẫu nhiên

15:00 | 17/06/2024 | MẬT MÃ DÂN SỰ
Các ứng dụng mật mã đòi hỏi các số ngẫu nhiên cho nhiều tác vụ khác nhau. Một bộ tạo bit ngẫu nhiên mật mã mạnh phù hợp với các ứng dụng mật mã chung được kỳ vọng sẽ cung cấp các chuỗi bit đầu ra không thể phân biệt với bất kỳ khả năng nỗ lực tính toán thực thể và trên thực tế bất kỳ kích thước mẫu từ các chuỗi bit có cùng độ dài được lấy ngẫu nhiên một cách đồng nhất. Hơn nữa, một RBG như vậy được kỳ vọng sẽ cung cấp khả năng tăng cường an toàn. Bài viết này sẽ giới thiệu tới độc giả những nội dung chính trong tiêu chuẩn ISO/IEC 20543:2019 về phương pháp kiểm thử và phân tích cho các bộ tạo bit ngẫu nhiên.

ISO/IEC 23264-1:2021 đã được Cục Quản lý mật mã dân sự và Kiểm định sản phẩm mật mã biên soạn, Ban Cơ yếu Chính phủ đề nghị Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Bài viết này sẽ giới thiệu tóm tắt nội dung tiêu chuẩn ISO/IEC 20543:2019, chi tiết phương pháp luận để đánh giá các bộ tạo bit ngẫu nhiên tất định hoặc bất định được dự định sử dụng cho các ứng dụng mật mã.

Để xem chi tiết bài báo, quý độc giả vui lòng truy cập tại đây.

TS. Hồ Văn Hương, Cục trưởng, Cục Quản lý mật mã dân sự và Kiểm định sản phẩm mật mã

Tin cùng chuyên mục

Tin mới