Phát hiện 3 lỗ hổng của Zoom trên macOS và Windows

15:00 | 24/11/2022 | LỖ HỔNG ATTT

Lỗ hổng thứ nhất định danh CVE-2022-28768 có điểm CVSS là 8,8 liên quan đến quá trình cài đặt mà người dùng cục bộ đặc quyền thấp có thể khai thác lỗ hổng để nâng cấp lên quyền root. Nhà nghiên cứu Koh M. Nakagawa được ghi nhận là người đã phát hiện và báo cáo lỗ hổng này.

Lỗ hổng thứ hai định danh CVE-2022-36924 có điểm CVSS là 8,8 tồn tại trong quá trình cài đặt mà người dùng cục bộ đặc quyền thấp có thể khai thác lỗ hổng để nâng cấp đặc quyền lên SYSTEM. Nhà nghiên cứu Sim0nsecurity là người đã phát hiện và báo cáo lỗ hổng này.

Hai lỗ hổng định danh CVE-2022-28768 và CVE-2022-36924 đều xếp hạng mức độ nghiêm trọng. Các lỗ hổng này ảnh hưởng đến Zoom Rooms Installer cho Windows phiên bản trước 5.12.6 và Zoom Client for Meets Installer cho macOS trước phiên bản 5.12.6. Các phiên bản mới hơn của ứng dụng conference này đã được vá.

Lỗ hổng cuối cùng định danh CVE-2022-28766 có điểm CVSS là 8,1 được mô tả là lỗ hổng chèn DLL, ảnh hưởng đến các phiên bản Windows 32-bit của ứng dụng Zoom Client for Meeting trước phiên bản 5.12.6 và Zoom Rooms for Conference Room trước phiên bản 5.12.6. Người dùng cục bộ có đặc quyền thấp có thể khai thác lỗ hổng này để thực thi mã tùy ý trong ngữ cảnh của ứng dụng khách Zoom.

Người dùng cần khẩn trương cập nhật lên phiên bản zoom 5.12.6 để giảm thiểu mọi mối đe dọa tiềm ẩn phát sinh từ việc khai thác các lỗ hổng.

Nguyễn Chân

Tin cùng chuyên mục

Tin mới