Ban Cơ yếu Chính phủ tổ chức Hội nghị tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ phục vụ cải cách hành chính

Toàn cảnh Hội nghị tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ phục vụ cải cách hành chính trong các cơ quan Đảng, Nhà nước

Đồng chí Vũ Ngọc Thiềm, Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ phát biểu khai mạc Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Sơn Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai phát biểu tại Hội nghị

Đồng chí Đặng Duy Mẫn, Cục trưởng Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin, Ban Cơ yếu Chính phủ trình bày báo cáo tình hình cung cấp, quản lý chứng thư số và dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước và giới thiệu một số giải pháp ký số, xác thực của Ban Cơ yếu Chính phủ

Đồng chí Đặng Thanh Tùng, Cục trưởng Cục Văn thư và lưu trữ nhà nước, Bộ Nội vụ trình bày trình bày tham luận về Hiệu quả ứng dụng công nghệ số, chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong công tác văn thư, lưu trữ và định hướng lưu trữ điện tử trong thời gian tới

Đồng chí Đinh Bá Nghĩa, Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin - Cơ yếu, Văn phòng Trung ương Đảng trình bày tham luận về Triển khai ứng dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong hoạt động của các cơ quan Đảng trên môi trường số

Đồng chí Đặng Đình Trường, Phó Giám đốc Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia, Bộ Thông tin và Truyền thông trình bày tham luận về Tình hình phát triển chữ ký số tại Việt Nam và phương án thúc đẩy phát triển chữ ký số cá nhân phục vụ dịch vụ công trực tuyến

Bích Thủy

Tin cùng chuyên mục

Tin mới