Tạp chí An toàn thông tin: Tổng kết công tác báo chí, xuất bản năm 2023

15:00 | 31/01/2024 | HOẠT ĐÔNG - SỰ KIỆN ATTT
Năm 2023, được sự quan tâm thường xuyên và chỉ đạo sát sao của Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Ban; sự phối hợp, cộng tác của các cơ quan đơn vị trong và ngoài Ngành, sự hỗ trợ đắc lực của đội ngũ Cộng tác viên, cùng sự nỗ lực của tập thể cán bộ, Tạp chí An toàn thông tin đã triển khai toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, đạt hiệu quả thiết thực các nhiệm vụ được giao.

Tạp chí An toàn thông tin

Tin cùng chuyên mục

Tin mới