Thừa Thiên Huế đẩy mạnh triển khai đồng bộ, toàn diện các giải pháp, sản phẩm bảo mật, an toàn thông tin

10:00 | 19/06/2024 | GP MẬT MÃ
Ngày 18/6, tại Thừa Thiên Huế, Cục Cơ yếu Đảng - Chính quyền, Ban Cơ yếu Chính phủ đã tổ chức triển khai máy tính an toàn đa giao diện có cài đặt sản phẩm mật mã - MTCD-3M (3M) và tập huấn, hướng dẫn quản lý, sử dụng máy 3M cho cán bộ, chuyên viên các phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Tỉnh ủy và văn thư các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy.

Đoàn công tác của Cục Cơ yếu Đảng - Chính quyền, Ban Cơ yếu Chính phủ (Trung tâm Mã dịch và Bảo đảm kỹ thuật miền Trung) triển khai máy tính an toàn đa giao diện tại Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế.

Phát biểu tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế đã nhấn mạnh, nhiệm vụ bảo vệ bí mật nhà nước là một trong những nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, cấp thiết trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành cũng như công tác tham mưu giai đoạn hiện nay. Trước tình hình đó, việc triển khai máy tính an toàn đa giao diện MTCD-3M kịp thời là cần thiết, nhằm đáp ứng nhu cầu soạn thảo, lưu trữ, gửi nhận thông tin mức độ Mật trên mạng thông tin diện rộng của Tỉnh ủy. Qua đó tăng cường công tác bảo đảm bảo mật, an toàn thông tin và bảo vệ bí mật nhà nước.

Đại diện Trung tâm Mã dịch và Bảo đảm kỹ thuật miền Trung, Cục Cơ yếu Đảng - Chính quyền cho biết: Sản phẩm máy tính an toàn đa giao diện có cài đặt sản phẩm mật mã là sản phẩm tiên tiến, đột phá do Ban Cơ yếu Chính phủ tự nghiên cứu và sản xuất. Sau khi triển khai giải pháp và sản phẩm của Ban Cơ yếu Chính phủ, người dùng trong hệ thống có thể soạn thảo, lưu trữ và truyền nhận thông tin bí mật nhà nước cấp độ Mật bảo đảm bảo mật, an toàn, đáp ứng các quy định của Luật Cơ yếu, Luật Bảo vệ bí mật nhà nước, giúp cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin tại các đơn vị triển khai. Đồng thời, đề nghị Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế sớm ban hành quy định về quy trình soạn thảo, lưu trữ, truyền nhận thông tin bí mật nhà nước trên mạng Mật (mạng triển khai giải pháp của ngành Cơ yếu); định kỳ hoặc đột xuất kiểm tra việc quản lý, sử dụng sản phẩm của ngành Cơ yếu; phối hợp với Đoàn công tác hoàn thiện báo cáo kết quả triển khai về Cục Cơ yếu Đảng - Chính quyền.

Cán bộ thuộc Trung tâm Mã dịch và Bảo đảm kỹ thuật miền Trung, Cục Cơ yếu Đảng - Chính quyền hướng dẫn sử dụng, triển khai máy tính an toàn đa giao diện MTCD-3M cho cán bộ, chuyên viên thuộc Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế.

Thừa Thiên Huế là một trong số địa phương đầu tiên được Ban Cơ yếu Chính phủ lựa chọn để triển khai đồng bộ, toàn diện các giải pháp, sản phẩm bảo mật, an toàn thông tin của Ban Cơ yếu Chính phủ. Trước đó, hai bên đã ký Biên bản thỏa thuận, đây là một trong những nhiệm vụ để hiện thực hóa các nội dung trong Biên bản thỏa thuận.

Nguyễn Duy Nhất, Giám đốc Trung tâm Mã dịch và Bảo đảm kỹ thuật miền Trung, Cục Cơ yếu Đảng - Chính quyền

Tin cùng chuyên mục

Tin mới