EDPB thông qua Nguyên tắc về công nghệ nhận dạng khuôn mặt trong lĩnh vực thực thi pháp luật

15:00 | 24/05/2023 | CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Ngày 17/5/2023, Sau khi tham khảo ý kiến cộng đồng, Ủy ban Bảo vệ Dữ liệu Châu Âu (EDPB) đã thông qua phiên bản cuối cùng của Nguyên tắc về công nghệ nhận dạng khuôn mặt trong lĩnh vực thực thi pháp luật (Nguyên tắc). Bản Nguyên tắc cung cấp hướng dẫn cho các nhà lập pháp Châu Âu, các quốc gia cũng như các cơ quan thực thi pháp luật về việc triển khai và sử dụng các hệ thống công nghệ nhận dạng khuôn mặt.

Nguyên tắc bao gồm phần hướng dẫn chính, cùng với ba phụ lục bao gồm: (1) một mẫu để đánh giá mức độ nghiêm trọng của việc can thiệp vào các quyền cơ bản do công nghệ nhận dạng khuôn mặt gây ra; (2) hướng dẫn thực tế cho các cơ quan chức năng muốn mua và vận hành công nghệ nhận dạng khuôn mặt; (3) một tập hợp các tình huống giả định và những cân nhắc có liên quan dựa trên một số cách sử dụng nhất định của công nghệ nhận dạng khuôn mặt.

Ngoài ra, Nguyên tắc cũng nhấn mạnh rằng các công cụ nhận dạng khuôn mặt chỉ nên được sử dụng khi tuân thủ nghiêm ngặt Chỉ thị Thực thi Pháp luật (LED). Hơn nữa, những công cụ như vậy chỉ nên được sử dụng nếu cần thiết và phù hợp như được quy định trong Hiến chương về các Quyền cơ bản. Trong hướng dẫn, EDPB nhắc lại lời kêu gọi cấm sử dụng công nghệ nhận dạng khuôn mặt trong một số trường hợp nhất định, như đã yêu cầu trong ý kiến chung của EDPB-EDPS về đề xuất Đạo luật Trí tuệ Nhân tạo

EDPB lưu ý rằng, họ hiểu được nhu cầu của các cơ quan thực thi pháp luật được hưởng lợi từ các công cụ tốt nhất có thể để nhanh chóng xác định thủ phạm của các hành vi khủng bố và tội phạm nghiêm trọng khác nhưng các công cụ đó nên được sử dụng tuân thủ nghiêm ngặt khung pháp lý hiện hành và chỉ trong những trường hợp khi chúng đáp ứng các yêu cầu về tính cần thiết và tính tương xứng. Nó cũng xác định một số cách sử dụng tiềm năng của công nghệ nhận dạng khuôn mặt được cho là có rủi ro cao đối với các cá nhân và cuộc sống riêng tư của họ, hoặc họ không mong muốn, chẳng hạn như nhận dạng sinh trắc học từ xa của các cá nhân trong không gian có thể truy cập công cộng và việc sử dụng nhận dạng khuôn mặt để suy ra cảm xúc của một cá nhân.

Tuấn Hưng

Tin cùng chuyên mục

Tin mới