Quán triệt Nghị quyết số 56 của Bộ Chính trị tại Hội nghị cán bộ TP. Hồ Chí Minh

07:00 | 17/08/2022 | CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI
Sáng 11/8, Thành ủy TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị cán bộ nghiên cứu, quán triệt và triển khai Nghị quyết số 56-NQ/TW của Bộ Chính trị về chiến lược phát triển ngành Cơ yếu Việt Nam đến năm 2030 và định hướng đến năm 2045. Dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh. Đồng chí Vũ Ngọc Thiềm, Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ đã đến dự và phát biểu nhấn mạnh những nội dung trọng tâm cần triển khai theo tinh thần Nghị quyết.

Phát biểu tại Hội nghị, Thiếu tướng Vũ Ngọc Thiềm cho biết, hiện nay tình hình chính trị, an ninh thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến nhanh và phức tạp, các thách thức về chiến tranh thông tin, chiến tranh trên không gian mạng đang hiện hữu và ngày càng, quyết liệt, đe dọa an ninh toàn cầu. Trong nước trước sự phát triển mạnh mẽ về khoa học và công nghệ, bên cạnh những mặt tích cực, việc lộ lọt thông tin bí mật  nhà nước tại một số cơ quan trọng yếu có chiều hướng gia tăng, các thế lực thù địch tăng cường hoạt động gián điệp, thu tin mã thám, cài cắm, móc nối, mua chuộc với tính chất, mức độ ngày càng tinh vi, nghiêm trọng.

Đặc biệt trong giai đoạn phát triển của đất nước hiện nay công nghệ thông tin – viễn thông đang phát triển rất mạnh mẽ; Đảng, Chính phủ quyết liệt chỉ đạo phát triển Đảng điện tử, Chính phủ điện tử hướng tới chính phủ số, chuyển đổi số;… công tác bảo đảm, bảo mật, an toàn thông tin ngày càng có vai trò quan trọng và then chốt hơn bao giờ hết. Nếu không có bảo mật, an toàn thông tin sẽ không thể xây dựng chính phủ điện tử, không thể chuyển đổi số, không thể triển khai chính quyền thông minh và đô thị thông minh.

Thiếu tướng Vũ Ngọc Thiềm, Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ phát biểu tại Hội nghị

Để có thể triển khai tốt Nghị quyết 56 tại TP. Hồ Chí Minh, Thiếu tướng Vũ Ngọc Thiềm cho rằng có hai nhiệm vụ trọng tâm mà TP. Hồ Chi Minh cần thực hiện. Đầu tiên, cần tập trung củng cố, kiện toàn, phát triển lực lượng cơ yếu để Thành phố có đủ đội ngũ cán bộ cơ yếu có phẩm chất chính trị, chuyên môn nghiệp vụ giỏi, đủ năng lực tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động bảo vệ thông tin bí mật nhà nước, an toàn thông tin cho mọi hoạt động, mọi lĩnh vực của Lãnh đạo Thành phố và các cấp, các ngành; đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm, hiểu biết về bảo vệ bí mật nhà nước, an toàn thông tin cho cán bộ, công chức, viên chức các cấp của TP. Hồ Chí Minh. Cuối cùng, các cấp lãnh đạo cần tập trung chỉ đạo lực lượng Cơ yếu tham mưu đề xuất, phối hợp với Ban Cơ yếu Chính phủ để triển khai các giải pháp, sản phẩm mật mã do Ban Cơ yếu Chính phủ cung cấp để đảm bảo bảo mật an toàn thông tin cho các mạng, hệ thống viễn thông, công nghệ thông tin trên toàn Thành phố cũng như phát triển chính quyền thông minh, thành phố thông minh.

Thiếu tướng Vũ Ngọc Thiềm tặng Thành ủy TP.Hồ Chí Minh biểu trưng của ngành Cơ yếu Việt Nam

Tại Hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Hồ Hải cho biết, ngay khi có Nghị quyết 56 của Bộ Chính trị, Thành ủy TP. Hồ Chí Minh đã ban hành Chương trình hành động số 15-CTr/TU với các mục tiêu chung cụ thể đến năm 2025-2030, định hướng đến năm 2045 với 3 nội dung lớn để thực hiện Nghị quyết 56.

Cụ thể, đối với Ban Tổ chức Thành ủy TP. Hồ Chí Minh có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan liên quan để tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng lực lượng Cơ yếu, Công an TP. Hồ Chí Minh phối hợp với các ban, ngành có liên quan đẩy mạnh tham mưu, đề xuất triển khai sử dụng mật mã quốc gia đồng bộ, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, đảm bảo an ninh, an toàn, phòng chống hiệu quả các cuộc tấn công sử dụng công nghệ cao, phù hợp với phát triển chính phủ điện tử, chuyển đổi số.

Đồng thời Đảng ủy Quân sự TP. Hồ Chí Minh tập trung làm tốt công tác phối hợp tác chiến không gian mạng, thực hiện các giải pháp bảo mật an toàn thông tin, ứng dụng công nghệ thông tin viễn thông, hệ thống khì tài,… chủ động đề xuất phương án sử dụng phương tiện sản phẩm mật mã phục vụ công tác bảo mật an toàn thông tin, nhằm hiện đại hóa ngành Cơ yếu.

Toàn cảnh buổi quán triệt Nghị quyết 56-NQ/TW của Bộ Chính trị

Với vai trò là báo cáo viên tại Hội nghị, đồng chí Ngô Đức Thắng đã trình bày tóm tắt sơ lược quá trình hình thành và phát triển trải qua gần 77 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của các thế hệ cán bộ, nhân viên ngành Cơ yếu. Khẳng định hơn nữa tầm quan trọng của công tác Cơ yếu được đề ra trong Nghị quyết 56 với tính cấp thiết và nhiều hoạt động cơ mật đặc biệt, thuộc lĩnh vực an ninh quốc gia.

Đồng chí Ngô Đức Thắng, Cục trưởng Cục Cơ yếu Đảng – Chính quyền, Ban Cơ yếu Chính phủ trình bày các nội dung về Nghị quyết 56 

Trong Nghị quyết 56, đồng chí Ngô Đức Thắng đã trình bày 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chính đó là: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của nhà nước đối với hoạt động Cơ yếu; Xây dựng lực lượng Cơ yếu cách mạng chính quy, tiến thẳng lên hiện đại, đúng với tính chất, nhiệm vụ của ngành khoa học – kỹ thuật cơ mật đặc biệt thuộc lĩnh vực an ninh quốc gia; Đổi mới phương thức hoạt động của công tác Cơ yếu, tập trung vào các lĩnh vực quản lý, nghiên cứu, sản xuất, triển khai sản phẩm mật mã và công tác bảo đảm, hỗ trợ kỹ thuật; Phát triển khoa học – công nghệ mật mã, tăng cường hợp tác quốc tế, chuyển giao công nghệ phục vụ nghiên cứu, sản xuất sản phẩm mật mã; Đầu tư cơ sở vật chất, hiện đại hóa hạ tầng cơ sở mật mã quốc gia đồng bộ với hạ tầng công nghệ thông tin – viễn thông quốc gia.

Quốc Trường

Tin cùng chuyên mục

Tin mới