Phong trào thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật mật mã

08:00 | 10/06/2024 | CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI
Hưởng ứng phong trào thi đua chung của cả nước, các tổ chức mật mã cũng đã có nhiều phong trào thi đua nhằm củng cố, xây dựng các tổ chức mật mã vững mạnh: thi đua mã dịch điện nhanh chóng, chính xác, bí mật; thi đua xây dựng các tổ chức mật mã, đặc biệt tiêu biểu là phong trào thi đua "Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật mật mã".

Vũ Kiên

Tin cùng chuyên mục

Tin mới