Thư mời viết bài cho Hội thảo “An toàn thông tin trong Chuyển đổi số, xu thế và công nghệ” năm 2024

09:00 | 01/07/2024 | AN TOÀN THÔNG TIN
Trân trọng kính mời các chuyên gia, các cán bộ, nhà nghiên cứu trong lĩnh vực Công nghệ thông tin, An toàn thông tin, An ninh mạng tham gia viết bài cho Hội thảo do Viện nghiên cứu 486, Bộ Tư lệnh 86 tổ chức với chủ đề “An toàn thông tin trong Chuyển đổi số, xu thế và công nghệ”. Hội thảo dự kiến tổ chức vào ngày 18/9/2024 tại Hà Nội.

Nội dung Hội thảo tập trung vào việc trao đổi, chia sẻ kiến thức, các sản phẩm, giải pháp công nghệ, các vấn đề về ứng dụng học máy và trí tuệ nhân tạo trong bảo đảm An toàn thông tin (ATTT); An ninh mạng và chuyển đổi số (CĐS); Phân tích chia sẻ và bảo mật dữ liệu; Công nghệ điện toán đám mây; Công nghệ Internet vạn vật (IoT); Hệ thống mạng điều khiển…

Mỗi bài báo sẽ được phản biện độc lập bởi ít nhất 2 chuyên gia trong Ban chương trình. Các bài báo được chấp nhận báo cáo tại Hội thảo sẽ được đăng trên các ấn phẩm của Tạp chí An toàn thông tin. Đặc biệt, các bài chất lượng cao được lựa chọn đăng trên Ấn phẩm Khoa học và Công nghệ trong lĩnh vực An toàn thông tin (được tính điểm công trình khoa học của Hội đồng Giáo sư nhà nước).

Các chủ đề của Hội thảo bao gồm:

- Thực trạng bảo đảm ATTT trong CĐS: Các chính sách về ATTT trên mạng di động; Thực trạng CĐS tại các đơn vị; Ứng dụng các công nghệ 4.0 trong CĐS…

- Các giải pháp công nghệ đảm bảo ATTT trong CĐS: Ứng dụng công nghệ AI trong bảo đảm ATTT; Ứng dụng công nghệ mã hóa trong CĐS; Các giải pháp đảm bảo ATTT trên môi trường di động; Bảo đảm ATTT cho Cloud, Big Data. IoT, mạng điều khiển; Một số giải pháp khai thác kiểm thử các nguy cơ mất ATTT trong CĐS; Một số giải pháp giám sát, phát hiện tấn công mạng và phòng chống mã độc.

Các chuyên gia, nhà nghiên cứu vui lòng gửi bài viết cho Hội thảo trước ngày 16/8/2024.

Thông tin liên hệ

- Thiếu tá, TS. Vũ Quang Minh - Viện nghiên cứu 486, BTL 86 (Điện thoại: 096.500.7258; Email: minhvq.v486@gmail.bqp)

- ThS. Dương Quốc Trường - Tạp chí An toàn thông tin (Điện thoại: 0372.955.788; Email: phongbientapattt@gmail)

Nguyệt Thu

Tin cùng chuyên mục

Tin mới